Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
Kollegial sparring rykker
Nysgerrige og undrende spørgsmål til indretning og ­praksis kan flytte pædagogikken.
Af: Mona Østerlund
Et spørgsmål kan være, hvorfor børnenes kunst er klistret op på væggen i voksenøjenhøjde i stedet for i en højde, hvor børnene selv kan se det. Eller hvordan det kan være, at malingen står inde i et lukket skab i værkstedet.
Når pædagoger og ledere fra andre institutioner kommer på besøg og stiller nysgerrige, åbne spørgsmål, kan det rykke. Det har deltagerne i ’BørneDesign på Tværs’ erfaret.
»Vi bliver jo alle sammen blinde på det, vi gør i hverdagen, og derfor kan det være så godt at få andre øjne på og blive mødt af nysgerrige, undrende spørgsmål,« siger Marianne Dupont.
Hun er tovholder i projektet og leder af Danmarks første designbørnehave, Sanseslottet, i Vonsild ved Kolding. Gennem fem år med ’BørneDesign på Tværs’ har hun oplevet, at den kollegiale sparring og inspiration kan flytte pædagogikken.
I Kolding er kreativitet og designprocesser i fokus, men det kan sagtens være andre ­fokusområder som for eksempel legemiljøer for drenge, som man vil blive bedre til at ­arbejde med, siger Marianne Dupont.
»Det afgørende er, at man vælger at se det som en gave, sænker skuldrene og tager imod spørgsmål fra andre som en hjælp. Jeg kunne godt ønske mig, at vi blev bedre til at bruge hinanden på den måde på tværs af institutionerne,« siger hun.
Marianne Dupont erkender, at det kan være svært, fordi man let kommer til at opleve spørgsmål fra andre som kritik. Kommer man ud over det, kan der være en stor udvikling i, at kolleger tør give og få feedback af hinanden. Ikke mindst, når man som i ’BørneDesign på Tværs’ gør op med idéen om pædagogen som styrende og igangsættende.
»Det handler om børnene, men starter hos os voksne med, at vi tør slippe styringen og gå med på børnenes nysgerrighed og udforskning. Nogle taler om, at det er svært for børn i dag at fordybe sig, men selv vuggestuebørn kan sagtens fordybe sig, hvis de får lov til at følge deres nysgerrighed.«

BørneDesign på Tværs
I fem år har projektet 'BørneDesign på Tværs' kørt i Kolding Kommune, der har 'Vi designer livet' som vision. Design er et af kommunens læreplanstemaer.
Daginstitutioner kan frivilligt melde sig til projektet, der går ud på at skabe både fysiske og pædagogiske rammer, der understøtter børnenes kreativitet og innovative evner.
Deltagende institutioner skal være med i mindst to år. I øjeblikket er seks institutioner med.
Lederne er med i projektets styregruppe, mens både ­ledere og en til to pædagoger fra hver institution er med på de fire årlige møder, der foregår på skift i de del­tagende institutioner. Mødernes dags­orden handler om, at de ­besøgende pædagoger i ’Børnedesign på Tværs’ undrende og nysgerrigt spørger ind til institutionens praksis og indretning. På den måde kan deltagerne hjælpe hinanden til forandringer, der kan skabe bedre rammer for børnenes kreative udfoldelser.
Tovholder for projektet er leder Marianne Dupont fra designbørnehaven Sanseslottet.