Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 48
Leder: Fattigdom?
Der skabes ikke arbejdspladser ved at nedsætte ydelserne til de unge, til flygtninge, indvandrere eller danskere
Af: Lis Pedersen medlem af forretningsudvalget
Penge er ikke alt, udtaler socialminister Henriette Kjær, og med den udtalelse afviser ministeren den problemstilling, som bliver rejst i to undersøgelser omkring fattigdom i Danmark.
Den ene undersøgelse er foretaget af Socialforskningsinstituttet for Red Barnet. En undersøgelse, der konkluderer, at hvert 6. barn (200.000) i Danmark er berørt af fattigdom, og at disse børn er afskåret fra de muligheder, som deres kammerater har.
Den anden undersøgelse viser, at 30.000 danskere lever under EU's fattigdomsgrænse. Undersøgelsen er sat i gang af Rådet for Socialt Udsatte og er foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). Rådet for Socialt Udsatte er nedsat af regeringen.

Begge rapporter konkluderer, at der er social ulighed i Danmark. En social ulighed, som har betydning for børns opvækst og deres videre muligheder i livet. En social ulighed, som socialministeren gerne vil have, der bliver gjort noget ved, eftersom hun taler om, at den negative sociale arv skal brydes.

Den metode, som regeringen bruger, er at skære i ydelserne fra det offentlige alene med den begrundelse "at sikre øget økonomisk incitament til at komme i gang". Men der skal sættes helt anderledes ind.
Et af de områder, hvor der skal vægtes, er at skabe fuld beskæftigelse og vel at mærke en beskæftigelse på almindelige vilkår. Her var regeringens oplæg: "Flere i arbejde" et godt tiltag, men når den selv samme regering laver skattestop, nedsætter de sociale ydelser og øger arbejdsløsheden, så er spørgsmålet: Hvordan vil man dog skaffe 80.000 flere arbejdspladser?

Der skabes ikke arbejdspladser ved at nedsætte ydelserne til de unge, til flygtninge, indvandrere eller danskere, der vender hjem fra udlandet, eller ved at indføre skattestop og begrænse kommunernes økonomi. Tværtimod! Det er kun med til at puste til den negative udvikling med større og større social ulighed som resultat. Der er masser af områder i det danske samfund, der burde tages fat på, og som kan være med til at sikre en positiv udvikling. Det er hele det grundlæggende, der skal ændres.

For mange er situationen så anstrengt, at de afskæres fra at have et normalt socialt netværk og i det hele taget deltage i samfundets almindelige liv. Gør noget ved det! Tag initiativer til fordel for de mange, der af forskellige grunde er sat udenfor, og som lever på EU's fattigdomsgrænse. Vi er et rigt samfund, der burde give alle lige ret til uddannelse og job.
Så derfor, Henriette Kjær: Afvis ikke problemet med, at "penge ikke er alt". Sæt i stedet en anden dagsorden, hvor det handler om at skabe social lighed, og hvor børn får lige muligheder. Det er ad den vej, du for alvor kan komme på forsiden som den, der lægger grundstenen til at bryde den negative sociale arv.