Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 17 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Kontanthjælpsloft: SFO-pædagoger rådgiver om friplads
I SFO Nøddeknækkeren i Holeby gør pædagogerne, hvad de kan, for at hjælpe familier, der er pressede på økonomien. For eksempel rådgiver de om, hvordan man søger om friplads.
Af: Signe Skelbæk
SFO Nøddeknækkeren ligger på Lolland, der er en af Danmarks ­fattigste kommuner.
Det kan pædagogerne fra SFO’en godt mærke. En stor andel af deres børn kommer fra udsatte familier.
»Problemet er, at hvis barnet trives i vores rammer, og forældrene ikke siger noget, så kan der gå lang tid, inden vi opdager, hvordan det står til,« siger pædagog Bente Juul Hansen.
I Nøddeknækkeren opdager de typisk først, hvor store økonomiske problemer forældrene har, når børnene meldes ud af SFO’en. I den situation tilbyder pædagogerne råd og vejledning om at søge friplads eller delvis friplads.
»Vi tager kontakt til forældrene og spørger ind til beslutningen. Derefter vejleder vi forældrene i, hvilke muligheder de har, hvis de har nogen. Vi er desværre ret begrænset af de rammer, vi er underlagt,« siger Bente Juul Hansen.
I nogle tilfælde vurderer pædagogerne, at børnene vil have særlig stor gavn af at fortsætte i SFO’en. I sådanne tilfælde råder de forældrene til at søge en socialpædagogisk friplads.
»Hvis vi så kan se, at det på længere sigt ikke vil være godt for børnene at blive meldt ud og dermed miste kontakten med de andre børn om eftermiddagen, så hjælper vi forældrene med at søge en pædagogisk friplads. Især hvis alternativet er, at børnene skal være rigtig meget alene om eftermiddagen,« siger Bente Juul Hansen.

Svært at spørge. I SFO Nøddeknækkeren oplever det pædagogiske personale, at AKT-teamet er en hjælp for både børn og forældre. Her har børnene mulighed for at dele deres tanker med en fortrolig voksen, og sommetider medfører det, at pædagogerne kan komme tættere ind på situationen i hjemmet.
Men det er en balancegang, for tavshedspligten i forhold til børnene går foran alt andet.
»Børnene kan give udtryk for, at tingene ikke er, som de plejer derhjemme, og så tager vi en samtale med forældrene. Det er rigtig svært, hvis forældrene ikke selv fortæller om deres problemer,« siger Bente Juul Hansen.

Her kan man få hjælp

Fattige familier kan søge om økonomisk støtte, aflastning, juridisk vejledning og meget andet. Her er en oversigt over nogle af de muligheder, børnefamilierne kan benytte sig af:

retshjaelpen.dk og på advokatvagterne.dk kan man få gratis juridisk råd og vejledning enten pr. telefon eller ved personligt fremmøde.

Mødrehjælpen tilbyder økonomisk, juridisk og personlig rådgivning og støtte til forældre.

Småbørnsfamilier kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen i form af støtte, venskab eller praktisk hjælp fra frivillige igennem home-start.dk

Udsatte familier kan søge om en ’julepakke’ på blandt andet julehjaelpen.dk eller om en ’fødselsdagspakke’ på foedselsdags­hjaelpen.dk.
Husk at søge i god tid.

legatmidler.dk kan alle søge om legater til alt fra skolebøger til tandlægeregninger.

Børn, der savner mere voksenkontakt eller en rollemodel, kan komme i betragtning til at få en voksenven, der laver hyggelige og sjove aktiviteter med barnet.
Læs mere på voksenven.dk

Flere organisationer tilbyder ferier for børn eller hele familien. Se fx mere på folkeferiefonden.dk, redbarnet.dk og folkehjaelp.dk