Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 17
TEMA. SYGE BØRN: Forældre afleverer syge børn
Masser af børn bliver afleveret i vuggestue eller børnehave trods feber, snotnæse og andre sygdomme. Det fortæller næsten alle pædagoger i ny undersøgelse.
Af: Mikkel Prytz
Der bliver langt mellem ord som læring, udvikling og trivsel, når pædagoger må bruge arbejdstiden på snottede næser og feberramte småbørn. Og sådan ser hverdagen ud på mange institutioner, viser en ny undersøgelse fra BUPL.
Stort set alle pædagoger, der har deltaget i undersøgelsen, har erfaringer med forældre, der har afleveret syge børn. 37 procent af pædagogerne oplever, at det sker hver 14. dag eller oftere. »Vi oplever tit forældrene sige, at de ikke har mulighed for at få barnets anden sygedag, og derfor bliver børnene afleveret. Men det er som regel med udsagnet: I kan jo bare ringe, hvis der bliver noget,« fortæller en pædagog i undersøgelsen. En anden pædagog forklarer, at det er svært at vurdere, om barnet er syg eller rask ved aflevering. »Men det sker ofte, at børnene er så forkølede og snottede, at det er rigtig svært for dem at være i vuggestue og lege. De er kede af det og har gener af forkølelsen, men uden feber føler vi ikke, vi har mulighed for at sige fra,« lyder det fra pædagogen.
Værst i højsæson. Problemet med syge børn er i sagens natur størst, når det er højsæson for feber og forkølelser. Her oplever en tredjedel af pædagogerne hver eneste uge, at forældre afleverer syge børn. »Det er ofte i netop disse perioder, at hele institutionen rammes af sygdom. Der afleverer forældrene deres børn, selvom de ikke er helt smittefri og ikke har været feberfri. Derfor bliver disse sygdomsperioder forlænget, fordi børnene bliver ved med at smitte hinanden. Med stor risiko for os ansatte, som også bliver ramt af sygdom,« siger en pædagog.
Forstående forældre. I undersøgelsen er pædagogerne blevet bedt om at svare på, hvad de gør, når et barn er eller bliver syg i institutionen.
Langt de fleste – 83 procent – kontakter forældrene, men det er også almindeligt at se tiden lidt an og holde øje med, hvordan barnets sygdom udvikler sig. Og mange pædagoger snakker med deres leder og kolleger om ­situationen.
Forældrene accepterer som hovedregel beskeden og henter deres syge barn. Men hver femte pædagog oplever, at forældrene bliver frustrerede, når de bliver kontaktet.
»Barnet fejler da ikke noget,« sagde en forælder til en pædagog, da det syge barn skulle hentes.»Næste dag kom barnet igen, og forælderen blev meget ophidset over, at barnet ikke måtte være i institutionen, før der havde været en normal afføring,« fortæller pædagogen. En anden pædagog fortæller, at der kan lyde et suk fra forældrene i røret, når det syge barn ringes hjem. »Nogle gange er det, som om det er ’nemmere’ for forældrene at aflevere et sygt barn, så vi kan ringe til dem på deres arbejdsplads, end at de selv ringer til chefen og tager barnets første sygedag,« fortæller pædagogen.

Det viser undersøgelsen
Så ofte oplever pædagoger, at forældre afleverer syge børn.
Ved ikke: 1%
Hver dag: 2%
Flere gange om ugen: 16%
Ca. hver 14. dag: 19%
Sjældnere: 30%
Ca. en gang om måneden: 32%
Aldrig: 0%
Kilde: ’Syge børn i daginstitutionen’, BUPL’s medlemspanel, august/september 2013. Spørgsmålet lød: ’Hvor ofte oplever du, at forældre afleverer syge børn i institutionen?’

Om undersøgelsen
• Undersøgelsen ’Syge børn i daginstitutioner’ er foretaget via BUPL's medlemspanel. Den er gennemført i august 2013.
• 248 pædagoger har svaret.
• I undersøgelsen er respondenterne blevet præsenteret for en definition af sygdom, der bygger på Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Den var formuleret sådan her: ’For at komme i institution skal barnet være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Og barnet skal være feber- og smittefri’.