Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 02
Kostordning: Forskellig pris er solidarisk
Louise Gade ser ingen problemer i, at prisen på kostordningen varierer efter, hvor store moduler forældre har valgt til deres børn. SF opfordrer til at ændre ordningen.
Af: Mikkel Kamp
Det er solidarisk, når forældre betaler forskellig pris for den samme mad. Det mener Louise Gade (V), børn- og ungerådmand i Århus.
Hun kan ikke se noget problem i, at forældre med store modulordninger betaler mere for maden end forældre med små moduler. Det sker, når kommunen indfører obligatorisk madordning den 1. august, hvor børnene får serveret den samme mad, uanset hvor mange timer de ellers er i institution. Og uanset hvor meget forældrene betaler.
"En enig bestyrelse i Kommunernes Landsforening har indgået en aftale med regeringen om finansieringen af kostordningen, og et bredt flertal i Århus Byråd har vedtaget, at ordningen skal hvile i sig selv, herunder at udgifterne for børn med friplads finansieres solidarisk af de øvrige forældre. Alle forældre betaler således principielt samme andel af de faktiske omkostninger ved en institutionsplads, nemlig ikke over 30 procent, mens resten finansieres over skatten," siger rådmanden, der ikke har planer om at foreslå regeringen eller Kommunernes Landsforening (KL) at ændre på kostordningen.
Hun afviser, at den øgede forældrebetaling er en kærkommen lejlighed til at få flere forældre til at vælge små moduler, hvilket ville være en besparelse for kommunen.
"Jeg tror, at det afgørende er, hvilke pasningsbehov forældrene har, når de vælger modulordning," siger hun.

Ordningen skal ændres. Claus Thomasbjerg (SF), der er byrådsmedlem i Århus og medlem af børn- ungeudvalget, er ikke imponeret.
"Jeg tror ikke, Louise Gade og hendes venner i regeringen ved, hvad ordet solidarisk betyder. Det er solidarisk, når velfærd for alle er betalt af alle over skatten. Nu bruger man ikke penge på kostordningen, men på skattelettelser som mange ikke får glæde af. Til gengæld skal rigtig mange betale mere for daginstitutionerne. Det er meget usolidarisk," siger han.
Han opfordrer børn- og ungerådmand Louise Gade (V) til at bruge sine kontakter i regeringen og KL til at få ordningen ændret.
"Kostordningen er ikke blevet det, vi håbede. Det er brugerbetaling, og nu skal forældre oven i købet betale forskellig pris for det samme måltid. Regeringen skulle hellere indføre en ordentlig skattebetalt kostordning," siger SF'eren.