Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 18
BUPL MENER: Den virkelige virkelighed!
Har politikerne overhovedet øje for virkeligheden? Virkeligheden med en arbejdsløshed på omkring 160.000 og ingen job i sigte?
Af: Af Lis Pedersen medlem af forretningsudvalget
I sidste uge fik jeg en feriehilsen fra Spanien. En af mine venner var på ferie og sendte en ikke helt almindelig feriehilsen. Det er første gang, jeg har modtaget en artikel fra Information på den måde. Det var en kronik skrevet af Jesper Jespersen, som er professor i økonomi. En meget tankevækkende artikel om den danske samfundsøkonomi. En samfundsøkonomi, som bygger på en særlig ligevægtsmodel, udarbejdet i finansministeriet. Jesper Jespersen forsøger at argumentere for, at Danmark kun har øje for denne ene finansielle regnemodel med den konsekvens, at landet økonomisk bliver svækket.
Det har fået mig til at tænke på de udsigter, der derfor ligger i forhold til de kommende finanslovsforhandlinger.
Hvad kommer der til at ske? Har politikerne overhovedet øje for virkeligheden? Virkeligheden med en arbejdsløshed på omkring 160.000 og ingen job i sigte? Virkeligheden med flere fattige, flere socialt udsatte og reformer, der fordeler samfundets goder skævt med mere til dem, der har og mindre til dem, der intet har?
På Christiansborg er det politiske spil gået i gang i forhold til finansloven for næste år. De taler om økonomisk ansvarlighed, at den danske økonomi ikke kan klare sig, hvis der ændres på forudsætningerne i de økonomiske beregninger. At deres tal aldrig har holdt, har ingen betydning.
Hvis jeg kigger på dagpengeformen, der betød, at dagpengeperioden blev halveret, og hvor optjeningen for at kunne få dagpenge er fordoblet, så blev den tænkt og udformet på et tidspunkt, hvor der var mangel på arbejdskraft. Lige nu er der underskud af arbejdspladser, men det får ikke finansministeriets regnefolk til at ryste på hænderne. Der er ikke råd til at ændre på de helt urimelige forhold, der er for de mennesker, der står uden et arbejde. Forhold, som betyder, at der fra det nye år er mange tusinde, der mister deres forsørgelsesgrundlag.
De faglige organisationer presser i enighed på for at få ændret disse vilkår. Der er rigtig mange gode forslag og konstruktive forslag således, at den enkelte kan genoptjene retten til dagpenge. Forslag til ordninger, som kan sættes i værk, uden at der ændres på de to års dagpengeret, som regeringen går meget op i, at de har en aftale om.
Det er her, politikerne bør bevæge sig ud i den virkelige virkelighed. Der hvor vi andre befinder os. Arbejdsløsheden forsvinder ikke, bare fordi den enkelte arbejdsløse ikke længere har ret til at få dagpenge og dermed mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Arbejdsløsheden forsvinder, hvis der i stedet skabes job. Regeringens kickstart har ikke kastet masser af job af sig. Arbejdsløsheden er fortsat meget høj på trods af, at der er områder, hvor det samfundsøkonomisk er en god forretning at investere.