Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
TEMA: GUIDE: Sådan kan I sætte seksualitet på dagsordenen
Det positive og udviklende i børns seksuelle lege og udforskningen af kroppen kan drukne i negativt formulerede forbud. Men retningslinjer kan sagtens motivere både børn og voksne til at tale om seksualitet og sætte emnet på dagsordenen i institutionen på en måde, hvor børnenes udvikling og trivsel i forhold til krop, køn og seksualitet er i fokus. Her er en række spørgsmål, I med fordel kan arbejde med
Af: Marie Bille og Anne Anthon Andersen
I børnehaven
Har vi i forvejen formelle og/eller uformelle – regler og retningslinjer omkring børns nøgenhed, undersøgende lege, doktor/numselege og onani, og hvad bygger disse på? 

Hvilke udfoldelsesmuligheder vil vi ideelt set gerne give børnene, hvad angår nøgenhed, undersøgende lege, doktor/numselege og onani, og er der eventuelle barrierer for dette?  

Hvad synes vi, børnene skal lære og erfare om krop og køn i vores dagtilbud?  

Hvordan informerer vi forældrene, hvis der har været seksuelle lege blandt børnene? 

Hvordan taler vi med børn om krop, køn og forplantning? Hvilke ord og forklaringer bruger vi? Har vi brug for at samstemme? 

Har vi materialer som fx billedbøger eller spil, vi støtter os til?

Hvordan understøtter den fysiske indretning børnenes trivsel i forhold til seksualitet – er der private og voksenfrie rum inde og ude?

I SFO og klub
Hvordan taler vi om krop, køn og seksualitet med børnene?

Hvad synes vi, børnene skal lære og erfare om krop og køn i vores SFO/klub?

Hvad er vores holdninger til kropslig nysgerrighed og leg blandt børnene?

Hvordan informerer vi forældrene, hvis der har været seksuelle lege blandt børnene?

Hvad er vores holdning til seksualiseret sprogbrug blandt børnene, og hvordan agerer vi, når det forekommer?

Hvordan forholder vi os, hvis vi opdager, at børnene opsøger eller deler pornografisk materiale, mens de er i vores varetægt?

Hvordan forholder vi os til fotos og film, som børnene optager af
sig selv og hinanden på skolens/institutionens iPads etc.?

Hvordan taler vi med børn om billeddeling på sociale medier?

Hvad er vores ansvar i forhold til at informere børnene om risikabel seksuel adfærd, risici på nettet mv.?

Kilder: Anna Louise Stevnhøj og bogen 'Børn & Seksualitet' af Anna Louise Stevnhø,j og Mimi Strange og rapporten ”Det kan være pinligt for forældrene”, Sex & Samfund.