Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Risikerer at blive en dyr syltekrukke
Rådet for Børns Læring ønsker en stor undersøgelse af kvaliteten i dagtilbud. BUPL mener, at man skal vente med at undersøge kvaliteten, til man har løst de åbenlyse problemer.
Af: Mikkel Kamp
En storstilet undersøgelse af kvaliteten i danske dagtilbud. Det mener Rådet for Børns Læring, at der er behov for nu. BUPL's formand Elisa Rimpler støtter ikke forslaget.

»Vi frygter, at det kan blive en syltekrukke, hvor man siger, at vi er nødt til at vente på undersøgelsen, inden vi kan gøre noget for at forbedre kvaliteten for børnene,« siger hun og peger på de åbenlyse problemer, der efter BUPL’s mening skal tages fat på med det samme.

»Vi ved, at der mangler ressourcer, hvilket går ud over normeringerne. Ingen kommuner lever op til de minimumsnormeringer, vi anbefaler. Samtidig er andelen af pædagoger for lav, hvilket går ud over kvaliteten. Det er de problemer, politikerne først og fremmest skal løse,« ­siger Elisa Rimpler og tilføjer:

»Det giver ikke mening at spilde velfærdskroner på undersøgelser, som først og fremmest fører til, at konsulenthuse kan bygge større domiciler. De penge kan i stedet bruges til normeringer eller opkvalificering af velfærdsmedarbejderne,« siger hun.
Samtidig er der lige nu brug for ro på området.

»Vi er i fuld gang med at realisere den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan. Det sker over to år, og vi er knapt et år inde i processen. Det er vigtigt, at der er ro til at løfte den store opgave, hvis vi skal lykkes med den,« siger formanden for BUPL.

Ikke enten eller. Formanden for Rådet for Børns Læring, Charlotte Rønhof, er enig i, at der er brug for tilstrækkeligt med voksne, men der er også brug for den storstilede undersøgelse.

»Det betyder ikke, at der ikke samtidig kan være brug for flere hoveder og hænder. Det er ikke et enten eller. Som det er nu, læner vi os op ad internationale undersøgelser af kvaliteten i dagtilbud, men de kan ikke overføres direkte til danske forhold,« siger hun.
Hun vil gerne kunne give et bud på, hvad kvalitet er.

»Det er indlysende, at kvalitet handler om, at der er et fornuftigt antal voksne, men selv i det samme dagtilbud kan den oplevede kvalitet være forskellig fra stue til stue. Vi kan måske også løfte kvaliteten ved at organisere arbejdet på andre måder. Og hvordan sikrer vi, at vi også får løftet de svageste børn? Det er vigtigt, at vi med en undersøgelse får svar, som vi kan bruge fremadrettet,« siger hun og peger på, at det er afgørende, at resultaterne bliver brugt både ude i praksis og i uddannelsen.

Samtidig kan en stor undersøgelse på længere sigt fastholde offentlighedens fokus på, at der er brug for gode rammer i dagtilbud, mener Charlotte Rønhof.

»Der er på alle offentlige områder en kamp om ressourcer og offentlighedens bevågenhed. Her er det vigtigt at have fakta og tal, man kan underbygge sine argumenter med. Det mangler på dagtilbudsområdet, og det kan en undersøgelse være med til at give,« siger hun.
Lige nu er det ikke data, men handling, der er brug for, mener Elisa Rimpler.

»Vi har i forvejen en masse viden, men rigtig meget af den viden bliver ikke brugt, fordi man ikke har tid ude i institutionerne,« siger hun og kommer med et eksempel på en undersøgelse, man kunne tage udgangspunkt i:

»Det er ikke sådan, at der ikke findes undersøgelser af, hvad der foregår i institutionerne. Vi har for eksempel foretaget vores vilkårsundersøgelse, hvor omkring 14.000 pædagoger giver deres bud på, hvordan hverdagen ser ud, og hvor der er brug for forbedringer,« siger hun.

Samtidig henviser hun til den engelske forsker Brenda Taggert, der i en stor undersøgelse har fulgt engelske børn i 17 år.
»Hendes forskning viser, at det selvfølgelig er vigtigt, hvilke processer der er i det pædagogiske arbejde, men det helt afgørende er, at rammerne er på plads. Det er de ikke i alle danske institutioner, og det skal politikerne gøre noget ved,« siger BUPL-formanden.