Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 06
OK 13: Pædagogerne skal (måske) vente på lønstigninger
KTO og BUPL har sat godkendelsen af overenskomstforlig på standby. Det betyder, at du skal stemme senere, og at din løn kan stige senere end ellers.
Af: Steffen Hagemann
Højst usædvanligt har KTO, det forhandlingsfællesskab, som BUPL tilhører, besluttet at vente med at tage stilling til det forlig, man ellers havde nikket ja til.
KTO vil ikke tage stilling til forliget på grund af den tilspidsede situation mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening (KL). De har haft så svært ved at nå til enighed om en ny overenskomst for lærerne, at forhandlingerne nu føres i forligs­institutionen. KL har samtidig varslet lockout af samtlige lærere fra 1. april.
Det var FOA’s formand, Dennis Kristensen, der ville have KTO til at udskyde godkendelsen af overenskomstforliget af hensyn til lærerne.
»Der har ikke været ført realitetsforhandlinger, og vi vil ikke efterlade nogen på perronen,«, lød argumentet fra Dennis Kristensen.
I KL tager chefforhandler Michael Ziegler meldingen fra KTO rimeligt afslappet og roligt.
»Det er KTO’s valg at lave denne sammenkædning. Vi har hele tiden været interes­seret i realitetsforhandlinger, men det er op til dem at fortolke,« har Michael Ziegler sagt til Politiken.

Ikke sympatikonflikt. BUPL’s formand, Henning Pedersen, understreger, at KTO’s beslutning intet har at gøre med en sympati­konflikt. Pædagogerne kommer ikke til at nedlægge arbejdet af den grund.
»Beslutningen om udsættelse er truffet for at demonstrere, at KTO’s organisationer er fælles om at forsvare den forhandlings­model, vi har aftalt på det kommunale arbejds­marked,« siger formanden.
Hvis lærerne og KL ikke bliver enige, trækker godkendelsen af KTO-forliget også ud. Det kan betyde, at de aftalte generelle lønstigninger på 0,5 procent pr. 1. april bliver udskudt. Pædagogerne bliver dog ikke snydt. Deres tilgodehavende bliver udbetalt senere, når overenskomsterne er godkendt.

BUPL venter også. BUPL’s hovedbestyrelse har også besluttet at vente med at tage stilling til de forlig, som BUPL har indgået. BUPL vil vente, til der kommer gang i seriøse forhandlinger mellem Danmarks Lærerforening og KL – og til, at KTO tager stilling til KTO-forliget. Det betyder, at pædagogerne først skal have en urafstemning om overenskomsten, når såvel KTO som BUPL har taget stilling til resultatet.

Følg med på nettet
Overenskomstsituationen udvikler sig dag for dag, nogle gange endda time for time. Hvis du vil følge med og være sikker på at være helt opdateret, skal du holde øje med bupl.dk