Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 06
Gyldne håndtryk; Chefer af guld
Trioen, som efter af egen drift at have forladt deres stillinger i BUPL kunne sætte sammenlagt 4,4 millioner kroner ind på deres bankkonti, bestod af sekretariatschef Andy Andresen, personalechef Yvonne Barnholdt og daglig leder af lønsektionen Helle Varming.
Af: Ivan Enoksen
Andy Andresen kom til BUPL januar 2000 fra en stilling i hovedorganisationen LO, hvor han blandt andet stod i spidsen for et strategi- og udviklingsprojekt om fremtidens velfærdssamfund. Ud over at være leder af forbundshusets sekretariat varetog han i BUPL funktionen som koordinerende chef. Af den grund var han med en månedsløn på 65.294 kroner også den højst gagerede af husets i alt fem chefer. Andy Andresen fik ved sin fratræden udbetalt 1.2 millioner kroner og er i dag ansat i en mellemlederstilling som udviklingschef i Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF).
Et højere beløb, nemlig 2,1 millioner kroner, svarende til 22 måneders løn, pension, feriegodtgørelse, tilgodehavende ferie, personlige omsorgsdage og diverse chefgoder, hævede personalechef Yvonne Barnholdt. Hun havde været chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, før hun januar 2000 blev ansat i BUPL i en nyoprettet stilling som personalechef i forbundshuset. Jobbet indbragte på tidspunktet for hendes fratræden en månedsløn på 57.217 kroner. Yvonne Barnholdt er i dag personalechef i Roskilde Kommune.
Helle Varming, oprindeligt hentet til BUPL fra Landbrugsministeriet, oppebar som daglig leder af lønsektionen i forbundshuset en månedsløn på 44.827 kroner og fik ved sin afgang udbetalt 1,1 millioner kroner. Helle Varming var knyttet til BUPL i to omgange. Første gang var som menig sagsbehandler i perioden 1994-2000. Derpå arbejdede hun i forhandlingsorganisationen KTO, indtil hun august 2001 vendte tilbage til BUPL som daglig leder af lønsektionen.
At personalechef Yvonne Barnholdt kom ud af sin ansættelse med et større beløb end sekretariatschef Andy Andresen, selv om denne var højere rangeret og også tjente bedre, skyldtes, at sekretariatschefen ikke benyttede sig af aftalen om forlænget opsigelsesvarsel, men alene af aftalen om fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders løn plus eget opsigelsesvarsel på én måned. Yvonne Barnholdt tog derimod den fulde pakke.