Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 11
Skolereform. Pædagoger frygter for jobbet
Folkeskolereformen skaber jobusikkerhed for skole- og fritidspædagoger i nordsjællandske kommuner. Fyringsangsten hersker især i Helsingør, viser ny undersøgelse.
Af: Trine Vinther Larsen
Folkeskolereformen træder i kraft til august, om knap to måneder, og alligevel kender Morten Lundgaard, pædagog i fritidsklubben Bølgen i Ålsgårde i Helsingør Kommune, endnu ikke sin jobbeskrivelse.
»Vi ved ikke, om vores arbejdsdag starter klokken 8 eller 13, og hvem af os, der skal have timer på skolen eller i SFO’en. Og hvad vores opgaver bliver. Det er frustrerende,« siger Morten Lundgaard.
Han er utilfreds med kommunens information til de ansatte. Tidligere var han også nervøs for sin stilling.
»Nu har vores leder meldt ud, at han ikke forestiller sig fyringer, men jeg ved, at der skal skæres timer og stillinger andre steder. Det er stadig det store samtaleemne,« siger Morten Lundgaard.
Han er ikke alene om at opleve utryghed. Ifølge en ny BUPL-undersøgelse er 36 procent af de nordsjællandske skole-, SFO- og klubpædagoger fyringsangste. Det er især Helsingør-pædagoger, hvoraf 55 procent frygtede fyring, da undersøgelsen blev gennemført i april.
Dengang var scenariet, at en lønsum svarende til 39 fuldtids­stillinger skulle skæres fra området, men siden gik BUPL ind i økonomiforhandlingerne med kommunen og fik nedbragt tallet til 26. Meldingen fra kommunen er nu, at det konkret betyder, at 5 pædagoger afskediges.
»Den afklarede personalesituation, håber jeg, vil kunne give den fornødne og efterspurgte ro til, at vi sammen kan se fremad. Her håber jeg, at pædagogerne vil spille aktivt med,« siger Marianne Hoff ­Andersen, direktør i Center for Dagtilbud og skoler, Helsingør Kommune.

Brug for pædagoger. Ifølge den nye undersøgelse er pædagogerne meget villige til at indgå i samarbejdet med lærerne, og de tror på, at de har masser at bidrage med til børnenes bedste.
»Derfor har det været rigtig frustrerende, at kommunen ikke fortæller helt nøjagtigt, hvad der skal ske,« siger Morten Lundgaard.
Her tænker han også længere frem i tiden end til august.
»Jeg er kommet i tvivl, om der overhovedet er klubber eller SFO'er om tre til fem år. Og det handler ikke så meget om mit job, som at jeg oplever, der er brug for os. Vi er sammen med børnene på tværs af alder og interesser, og vi giver dem en helt masse sociale kompetencer. Det, kunne jeg frygte, går ud i glemslen,« siger han.

Reform giver størst utryghed i Helsingør
  • 71 % af de nordsjællandske pædagoger finder deres kommunes information om skolereformens betydning for deres stilling utilstrækkelig. For Helsingør gælder det 86 %.
  • 36 % svarer ja til, at de er i risiko for at miste deres job. For Helsingør er tallet 55 %.
  • 73 % svarer, at de er i risiko for at få forringet vilkårene for deres arbejde. For Helsingør er tallet 79 %.

Kilde: ’Skolereformens betydning for pædagogers arbejdsvilkår og psykiske arbejdsmiljø i skole-, klub- og fritidsordninger i Nordsjælland’. BUPL, maj 2014.