Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 34
BUPL holder øje med bedstemor
Bedstemødre, som arbejder gratis i en børnehave
på Als, får kontrakter. BUPL kalder det 'en glidebane'.
Af: Niels Ole Quist og Morten Nøhr Mortensen
Lilleskovens Børnehave i Nordborg på Als har sin egen, ulønnede bedstemor, der udfører praktiske opgaver i institutionen. Pædagogerne er så tilfredse med ordningen, at de ønsker to frivillige bedstemødre mere.
Men bedstemorordningen har ikke kun gjort børn og pædagoger glade. Den har fået BUPL til at rejse en række principielle spørgsmål, blandt andet om tavshedspligt og børneattester.
Konsekvensen er, at bedstemødrene nu skal underskrive en etisk kontrakt, når de har deres daglige gang i institutionen. De skal også have en ren børneattest.
"Det skal selvfølgelig være på plads. Derfor laver vi nu en etisk kontrakt, hvoraf det blandt andet vil fremgå, hvilke opgaver bedstemoren skal udføre. Og der bliver ikke tale om pædagogisk arbejde, men opgaver af mere praktisk karakter," forklarer børnehavens leder, Esther Henriksen.
De nye etiske kontrakter tilfredsstiller ikke BUPL hundrede procent. Tværtimod rejser de nye principielle spørgsmål.
"At bedstemødrene får kontrakter og er at betragte som ansatte, bekræfter mig i, at vi er på vej ud på en glidebane. Frivillige skal ikke udføre overenskomstdækket arbejde, og det er netop tilfældet her. Og så er det egentlig ligegyldigt, om det er pædagogarbejde eller rengøringsarbejde," siger formand for BUPL Sydjylland, Kim Jørgensen.
Institutionsleder Esther Henriksen finder det naturligt, at fagforeningen holder øje med området.
"Det er fair nok. Selvfølgelig er fagforeningen nødt til at have tjek på tingene, hvis det her breder sig. På den anden side mener jeg også, at det er tåbeligt at stå alt for fast på faggrænser og den slags, hvis vi rent faktisk her har en ordning, som både er til glæde for børnene, for pædagogerne og for bedstemødrene," siger hun.
Bedstemor Karen Tonnesen, som arbejder frivilligt i Lilleskovens Børnehave, har selv haft et barnebarn i institutionen. Hun møder typisk klokken 10 alle ugens fem dage og går hjem ved 13.30-tiden. Arbejdsopgaverne spænder vidt, men omfatter blandt andet praktiske opgaver som at fylde opvaskemaskine, vaske borde og stole af, feje lokalerne, køre rundt med madvognen osv.