Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
BUPL KONGRES 2012: Christine Antorini:"Børn kommer ikke blanke i skole"
Pædagoger og lærere skal indgå i et tæt samarbejde om børnene fra de er 0 til 18 år, mener børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S). Hun spår pædagogerne en stærk rolle i fremtidens Ny Nordisk Skole.
Af: Julie Hardbo Larsen Trine Vinther Larsen Steffen Hagemann Vibeke Bye Jensen og Lene Søborg
Pædagoger er den røde tråd igennem børns og unges liv i dag. Fra de er 0, til de er 18 år, indgår børn og unge i sociale og udviklende relationer med pædagoger – først i daginstitutioner og siden i fritidstilbud. Det fremhævede børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), da hun talte til de 230 pædagoger på kongressen.
»Der en stor, fed rød pædagogisk tråd hele vejen igennem det her sammenhængende børne- og ungeliv,« sagde Christine Antorini.
Ministeren roste derfor BUPL for ikke alene at have fokus på børns liv og pædagogisk arbejde i dagtilbud, men for også at have fokus på pædagogers rolle i fremtidens folkeskole.
»Det er udtryk for rettidig omhu. For det er ingen hemmelighed, at vi snart kommer med et udspil til et fagligt løft af folkeskolen, og hvordan vi sammen kan gøre en god skole endnu bedre,« sagde Christine Antorini.

Gode dagtilbud er grundlaget. Det glæder ministeren, at 70 daginstitutioner og 10 SFO’er sammen med 120 skoler efter nytår deltager i et ministerielt funderet og tværfagligt samarbejde om at udvikle fremtidens folkeskole, såkaldt Ny Nordisk Skole.
»Skal vi lave en god skole, er der rigtig meget, vi skal tænke i fællesskab. Vi skal se arbejdet i 0-18-årsperspektivet, for børn kommer ikke bare blanke, når de starter i 0. klasse. Stort set alle børn har været i dagtilbud forinden, og nysgerrighed efter at lære er noget, de har med sig fra deres gode dagtilbud. Optakten til skolen kommer jo via det gode dagtilbud,« sagde Christine Antorini på kongressen.
Hun spår derfor pædagoger en vigtig rolle også i skolen, og henviste til, at flere og flere undersøgelser viser, at projekter med samordnet indskoling, heldagsskoler og andre tværfaglige projekter, hvor pædagoger og lærere har et tæt samarbejde, resulterer i styrket faglighed for både lærere og pædagoger og bedre indlæring for børnene.
»Det er rigtig befriende, at vi kan lære på kryds og tværs og ikke behøver at lave de skel, hvor det har været enten leg eller læring, og en opdeling af børns liv i, hvad der sker i dagtilbudsverdenen, i SFO-verdenen og i skoleverdenen, i stedet for at se på, hvad det er børnene skal kunne i fremtidens samfund, og hvordan vores institutioner og medarbejdere klæder dem bedst på til det,« sagde Christine Antorini.