Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 38
BUPL mener: Brug din stemme
Intet er så stærkt som en engageret pædagog, der fortæller, hvordan vilkårene er, når man hver dag har dem helt inde på kroppen.
Af: Henning Pedersen - formand
Statsministeren skød overraskende valget i gang lang tid før, at regeringens 4-årige periode udløb. Men smart nok hvis han vil undgå store problemer med de offentligt ansatte, blandt andet BUPL. Vi ville ikke stiltiende finde os i et regeringsindgreb i overenskomsterne til fordel for enkelte grupper, som Dansk Folkeparti kunne presse regeringen til. Vi ville ikke finde os i, at regeringen vred armen om på ryggen af de mange kommuner, der vil hæve skatten i 2008, så de i stedet skulle skære ned på blandt andet institutionerne. Vi ville ikke stiltiende se på, at kvalitetsreformen blev gennemført med de pseudoforbedringer, den foreløbigt indeholder på vores område: Forældrevurderinger, uforpligtende kvalitetsstandarder og alt for få penge til at afskaffe lukkedagene for. Og efter valget vil vi ikke affinde os med, at for eksempel Venstre tror, at de kan løse pædagogers sygefravær med et trylleslag ved at nedsætte en kommission. Vores svar til Venstre og andre politikere til det spørgsmål og mange andre er faktisk enkelt: Giv pædagoger mere og bedre tid til at udføre deres arbejde - det betyder ansæt flere pædagoger. Gevinsten vil hurtigt kunne høstes.
Derfor er det godt, at vi som pædagoger nu får en mulighed for at markere, at der skal andre boller på suppen efter et valg.
Fra BUPL's side vil vi bruge vores stemme i valgkampen. Vi forsøger at få sat pædagoger og børns vilkår på dagsorden gennem pressehistorier om blandt andet normeringer, fysiske rammer, løn og socialt udsatte børn. Vi indrykker annoncer, som I kan se her i bladet. Vi lægger op til, at fagforeningerne lokalt kan lave happenings og debatmøder. Alt sammen fordi vi ser det som vores forpligtelse at kæmpe for, at pædagogernes og dermed også børnenes vilkår bliver diskuteret i valgkampen - og ikke kun Naser Khaders regninger til håndværkere og Villy Søvndals antal plejehjemsbesøg.
Men BUPL's indsats gør det - som bekendt - langtfra alene i en valgkamp. Jo flere, der ytrer sig i debatten, jo bedre. Intet er så stærkt som en engageret pædagog, der fortæller, hvordan vilkårene er, når man hver dag har dem helt inde på kroppen. Det slår med flere længder selv den bedste og mest overraskende undersøgelse eller meningstilkendegivelse, vi kan komme med fra BUPL. Derfor vil jeg opfordre alle medlemmer til at ytre sig i valgkampen - overfor omgangskredsen, ved valgmøder, på de utallige hjemmesider, som kalder på spørgsmål til politikerne. Der er brug for jeres stemmer, hvis I skal kunne gøre alt det gode for børnene og de unge, som pædagoger er uddannet til.