Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 10
BUPL mener: Nej til OK-resultatet
Kampagnen for at sikre pædagoger mere i løn, så rigtige pædagoger også får rigtig løn, skal derfor fortsætte på fuld damp ...
Af: Tonny Andersen - medlem af forretningsudvalget
På hovedbestyrelsesmødet den 5. marts skulle vi tage stilling til det samlede overenskomstresultat, hvor et flertal på 20 (mig selv inklusive) mod 9, valgte at stemme nej til forhandlingsresultatet.
Det, der blev udslagsgivende for min stemmeafgivning, var, at KTO-rammen er utilstrækkelig, og ikke giver mulighed for at imødekomme de fuldt berettigede forventninger fra pædagogerne til en løn, der afspejler anerkendelse og respekt for professionen.
Der er indgået nogle udmærkede delforlig, der blandt andet indeholder forbedringer af grundlønsniveauerne og garantilønnen, forhøjet pension og seniorfridage samt en fælles lederoverenskomst, der i stor udstrækning vil sikre, at pædagoger ledes af pædagoger. Alt sammen udmærkede elementer, jeg som medforhandler har stemt for, men med den afgørende forudsætning, at KTO-rammen skulle udvides.
KTO med formand Anders Bondo Christensen har kreativt medvirket til at holde feriegodtgørelsen ude af reguleringsordningen, hvilket indebærer, at KTO-forligets ramme på 12,8 procent forbedres med ca. 0,6 procent. Trods det må jeg konkludere, at forliget på ingen måde giver mulighed for at opfylde de lønkrav, der har været rejst. Ikke mindst fordi pædagoger har et dokumenteret lønefterslæb i forhold til andre med mellemlang uddannelse - også i den offentlige sektor.
Når forhandlingsfællesskabet mellem kommunalt ansatte i KTO ikke kan levere et tilfredstillende resultat, er der kun tilbage at prøve andre muligheder af. Der er ganske enkelt ikke nok i posen, hvis pædagogerne skal aflønnes retfærdigt for deres 31/2 årige uddannelse. Vi har ventet i mange år på at sikre dette kvindefag et lønniveau på linje med mændene og med andre med mellemlange uddannelser.
Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at en konflikt vil give et bedre resultat, men mener afgjort, at muligheden skal prøves af. Kampagnen for at sikre pædagoger mere i løn, så rigtige pædagoger også får rigtig løn, skal derfor fortsætte på fuld damp, og der skal laves happenings, lobbyarbejde, debatindlæg og meget mere for at lægge optimalt pres på folketingspolitikere, borgmestre og andre for en nødvendig udvidelse af de økonomiske rammer.
Forhåbentlig giver disse aktiviteter resultat, ellers er vi parate til at gå i konflikt 1. april - eller senere, hvis forligsmanden udskyder konflikten. Lad pædagogernes løn blomstre!