Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 10
BUPL MENER: En lappeløsning med indbygget pusterum
Det er som udgangspunkt fornuftigt, at regeringen erkender, at konsekvenserne af dagpengereformen er alt for hårde.
Af: Lasse Bjerg Jørgensen formand for BUPLs a-kasse og hovedkasserer
Et pusterum og ’en stor lap’, der midlertidigt dækker nogle af hullerne.
Sådan kan man beskrive forslaget til den nye indfasning af dagpengereformen, som regeringen fremlagde i sidste uge.
Det er et pusterum for de tusinder af danskere, herunder den gruppe af BUPL’s medlemmer, der inden længe ville stå uden forsørgelse, når de faldt ud af dagpengesystemet. Men det er også et pusterum for regeringen, som var under massivt pres for at løse problemet.
Det er som udgangspunkt fornuftigt, at regeringen erkender, at konsekvenserne af dagpengereformen er alt for hårde. Spørgsmålet er nu blot, om løsningen er optimal.
Regeringen kalder selv forslaget ’en bedre indfasning’, men problemet er, at der ikke bliver rørt ved dagpengereformens grund­elementer, og at løsningen dermed ikke er varig.
Når jeg samtidig kalder forslaget ’en stor lap’, skyldes det, at der stadig vil være mange ledige, som mister deres dagpenge og skubbes over i det sociale system. Det sker, fordi løsningsforslaget grundlæggende dækker over dagpengereformens mange systemfejl. En af de væsentligste fejl er genoptjeningsretten, som blev øget til ét år, og som konsekvent skubber folk væk fra arbejdsmarkedet i stedet for at bevare deres tilknytning. Mange grupper, herunder pædagoger, kan ganske enkelt ikke nå at genoptjene retten til dagpenge inden for fristerne, og de risikerer at blive ekskluderet i stedet for at blive inkluderet på arbejdsmarkedet. Det er et særligt problem for det pædagogiske arbejdsmarked, hvor vi har mange deltidsstillinger og begrænsede muligheder for at få supplerende dagpenge, hvilket forværrer situationen yderligere.
Så mens regeringen lapper løs ved at forlænge uddannelses­ydelsen og opfinde den nye arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014, så er der fortsat store arbejdsmarkedspolitiske huller, som ikke bliver dækket. Folk mister stadig deres dagpenge i stort tal og er henvist til en lavere forsørgelsesydelse end dagpengeniveauet.
Derfor er det som udgangspunkt positivt, at regeringen nu vil kule­grave fremtidens dagpengesystem. Regeringen har i forvejen bedt et ekspertudvalg om at kigge på fremtidens beskæftigelsessystem, og det er positivt, fordi der er mange sider af den sag, og fordi der samtidig er skabt ro til at diskutere ordentligt. Ekspertgrupppens opgave må være at sætte en stopper for lappeløsningerne og komme med konstruktive og langtidsholdbare bud på et moderne, fleksibelt dagpengesystem, der kan matche morgendagens arbejdsmarked og udfordringer.
Men finansieringen af den nye indfasning er uhyre problematisk. Det er uretfærdigt og urimeligt, at alle a-kassemedlemmer via et forhøjet kontingent skal betale for oprydning efter den besparelsesfest, Folketinget har holdt med dagpengereformen. Om de politiske forhandlinger ændrer på det forhold, vides ikke i skrivende stund, men man kan kun håbe.
Læren for Folketinget af den uendelige historie om oprydningen efter de mange uhensigtsmæssige konsekvenser af dagpenge­reformen er, at vi skal skabe et dagpengesystem, der passer til tidens arbejdsmarked og konjunkturer.
Det er da det mindste, man kan forlange af ansvarlige folketingspolitikere.