Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 16
Ny regering skal prioritere børnene
BUPL's formand ønsker Helle Thorning-Schmidt til lykke med valget og opfordrer til at prioritere børnene og de offentligt ansatte i regeringsgrundlaget.
Af: Vibeke Bye Jensen
Med rød bloks valgsejr i sidste uge håber BUPL at få opfyldt nogle ønsker til en visionær børnepolitik. Højt på ønskesedlen står en minimumsnormering og en højere andel af pædagoger i alle institutionstyper. Desuden ønsker BUPL større valgfrihed mellem forskellige institutionstyper, samt at børn får ret til en institutionsplads, når de er et år.
Henning Pedersen, BUPL's formand, ser frem til en konstruktiv dialog med den nye regering om bedre vilkår for børn og pædagoger.
"Rød blok har i valgkampen talt for minimumsnormeringer, der sætter en grænse for hvor mange børn, der må være pr. pædagog. Det utroligt positivt og meget nødvendigt. Men det er lidt uklart, hvornår de har tænkt sig at indføre det, så vi vil gøre alt for, at det sker nu og ikke i en fjern fremtid," siger han.
Efter valget får fagbevægelsen svært ved at få opfyldt sit store ønske om at bevare efterlønnen. Der er stadig stort flertal for en afskaffelse i Folketinget - et flertal bestående af partierne Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.
Henning Pedersen ser dog stadig frem til dialog med den nye regering om blandt andet efterlønnen og nedslidningen på arbejdsmarkedet.
"Jeg er meget tilfreds med, at den nye regering har tænkt sig at invitere til trepartsforhandlinger om den udfordring, vi står med i forhold til fremtidig arbejdskraft. Vi møder op med et krav om forbedring af pædagogers arbejdsliv, og vi vil bruge trepartsforhandlingerne til at modvirke de planlagte forringelser af efterlønnen, som vil ramme pædagogerne hårdt," siger han.
Desuden ønsker BUPL også, at pædagoger, som ønsker det, får ret til at komme på fuld tid. Samt en beskæftigelsesindsats, som giver de ledige målrettede tilbud, der bringer dem tilbage eller tættere på arbejdsmarkedet. Reformer på dagpengeområdet skal ske ved at inddrage arbejdsmarkedets parter, fordi det vil kunne skabe holdbare løsninger, mener BUPL.

En visionær børnepolitik
Hvis Danmark skal have en visionær børnepolitik fremover, er der ifølge BUPL fire krav, som skal opfyldes først:
1. Højere andel af pædagoger i alle institu­tionstyper
2. Minimumsnormering
3. Større valgfrihed mellem forskellige typer af selvejende og kommunale institutioner
4. Ret til en daginstitutionsplads fra barnet er ét år.