Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 02
BUPL MENER: Der er (måske) lys forude
Det er første gang, at der politisk prioriteres penge til daginstitutionerne, og det sker oven i købet i en krisetid.
Af: Henning Pedersen formand for BUPL
2012 er allerede godt i gang. Bliver året, som landets statsminister har udnævnt til et reformår, godt, eller bliver det bare et nyt år? Spørgsmålet er, hvordan pædagogerne kommer til at mærke det nye år. Bliver det endnu et år med besparelser og fyringer, et mørkeår, som fortsætter de seneste års økonomiske nedtur? Eller bliver det et år med lys i mørket?
Svaret blæser i vinden. Men med Bob Dylans ord ’… you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone, for the times they are a-changin’ vil vi have øje for forandringens muligheder. Vi vil se efter lyset for enden af tunnelen.
Der findes lysåbninger, som pædagogerne kan spejle deres forhåbninger i. Først og fremmest er der de 500 millioner kroner, som er afsat på finansloven til bedre normeringer. Det er første gang, at der politisk prioriteres penge til daginstitutionerne, og det sker oven i købet i en krisetid. Jeg opfatter det som en klar anerkendelse af daginstitutionernes samfundsmæssige betydning. Det er samtidig et vigtigt resultat af BUPL’s målrettede lobbyarbejde. Vi ser det som et skridt til en genopretning efter den katastrofale nedskæringsbølge, som har hærget i flere år. Næste skridt bør være den nationale minimums­normering, som regeringspartierne selv foreslog, inden de fik magten. Det vil vi holde dem fast på og kæmpe for.
Oprettelsen af et nyt Børne- og Undervisningsministerium peger også i den rigtige retning. Daginstitutionerne tænkes nu ind i en helhed omkring børns læring, dannelse og socialisering, fra de er 0 til 18 år.
Andre gode takter er et øget fokus på arbejdsmiljøet med flere penge til Forebyggelsesfonden, som pædagoger med nedslidte rygge og ondt i det psykiske arbejdsmiljø forhåbentlig vil kunne få gavn af. Det er også et lyspunkt, at kommunerne skal investere mere i offentlige bygninger. De nedslidte dag- og fritidsinstitutioner trænger nemlig hårdt til renoveringer, sådan at de fysiske rammer omkring børns og unges liv bliver markant forbedret. På positivlisten håber vi også, at den kommende arbejdsmarkedsreform vil stå. De første skridt er taget i opgøret med meningsløs aktivering og løntilskud frem for faste jobs.
Vi har brug for at tænke i løsninger, som både peger fremad, er perspektivrige og visionære. Hvis institutionerne skal løse nye opgaver, kræver det, at fagligheden sættes i højsædet, og at pædagogfaglige ledere forløser den pædagogiske faglighed.
Det kræver en demokratisk styring, som er baseret på dialog og tillid, og som kan skabe engagement og meningsfuldhed. Det kræver også, at pædagoger får mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer gennem hele arbejdslivet.
Året 2012 bliver ikke som året før. Måske bliver det et reformår, som statsministeren har proklameret. Under alle omstændigheder bliver det endnu et kriseår med økonomisk smalhals. Forhåbentlig har vi udsigt til et år, hvor vi ruster os til en bedre hverdag. Et år, hvor aftalen om bedre normeringer skal omsættes til virkelighed, så pædagogerne kan se frem til at møde for 500 millioner kroner nye kolleger efter næste nytår.
Det kan godt gå hen og blive et godt nyt år!