Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 02
Klubrapporten; Hovedstaden ud af busken
I København har man med den såkaldte "klubrapport" valgt at stille en række helt konkrete krav til klubberne. Men klubrapporten er for minutiøs, og der mangler en afdækning af behovet for opsøgende arbejde, lyder kritikken.
Af: Jens Vilstrup
FAF, U & U, BU, BUPL, LFS. Det er i hvert fald ikke forkortelser, der mangler i det københavnske klubarbejde. Hvad angår forvaltnings- og organisationsstruktur på klubområdet synes Danmarks største by at have Danmarks måske største rod. En stor del af klubberne hører således under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (U&U), mens andre hører under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAF).
Det er et rod, der ifølge pædagogisk konsulent Ulla Andersen fra Ungdomsringen er med til at besværliggøre det opsøgende arbejde overfor udsatte unge, som Serviceloven lægger op til.
"Mange steder i landet ligger det opsøgende arbejde ikke i klubregi, men København skal have ros for at have taget initiativ til klubrapporten. Serviceloven er fra 1995, så det var på tide, at man kom i gang med at få lavet en klubpolitik. Det har ikke fungeret så godt i København - sammenlignet med f.eks. Århus, der er langt foran - og en af årsagerne er netop den forvirrende forvaltningsstruktur."
Kontorchef i Københavns Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, Marie Thun, medgiver da også, at meget ville være nemmere, hvis alle københavnske klubber var samlet ét sted.
"Alle klubber burde sådan set ligge under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, men desværre er der i København en historik, der forhindrer det. Det skaber forvirring ude i de enkelte klubber, at vores systemer er så store," siger Marie Thun.

Drop vanetænkningen. Men er begrebet storby også lig med stort behov for opsøgende arbejde?
Det mener Ulla Andersen ikke nødvendigvis.
"Jeg har netop været i Bjerringbro, hvor der er mange stoffer, og hvor man kan købe et gram hash for en tyver. Dér, som mange andre steder i provinsen, er der behov for opsøgende arbejde. Men selvfølgelig er der også behov i København. Det opsøgende arbejde er dog en anderledes opgave, og den kræver både efteruddannelse af personalet, og at man gør op med vanetænkningen. Nogle steder kører klubberne nærmest på samme måde som i 1940'erne. Men dilemmaet omkring klubbernes dobbeltrolle - altså, skal man tage utilpassede unge ind og risikere, at det gå ud over andre - det er utrolig svært at løse. Jeg har endnu ikke set nogle steder i landet, hvor det fungerer optimalt," siger Ulla Andersen, der har følgende kritik til forvaltningen i København:
"Nu har man sagt, at klubberne skal lave opsøgende arbejde. Men hvad så bagefter? Forvaltningen burde, inden den stillede disse krav, have lavet en afdækning af behovet. Det er barnelærdom, at man starter dér."

Forvirrende rapport. Nina Hemmingsen, faglig sekretær i BUPL og tidligere klubleder i København, er enig i, at kommunen før vedtagelsen af klubrapporten burde have afdækket behovet for opsøgende arbejde. Derudover mener hun, at forvaltningen i Københavns Kommune vender tingene på hovedet ved så minutiøst at stille en række krav til klubarbejdet uden samtidig at synliggøre politisk, hvad det er, man vil.
"Klubrapporten er for detaljeret og går for dybt ned i de enkelte ting. Mange klubber er glade for initiativet, men samtidig er de forvirrede over, hvilke opgaver der er de vigtigste at tage sig af. Det mangler der en politisk stillingtagen til. Og forvirringen bliver ikke mindre af, at alle punkter i klubrapporten starter med "Alle klubber skal..."," siger Nina Hemmingsen, der forstår flere klubbers frustration over at være pålagt ekstra arbejde uden at have fået ekstra ressourcer til at udføre det.
BUPL vil dog i kommende forhandlinger med forvaltningen i København stille krav om, at opgaver og ressourcer i højere grad kommer til at hænge sammen. Et krav, som Nina Hemmingsen foreløbig har gode forventninger om, vil blive indfriet:
"Forvaltningsmæssigt er man klar over, at det opsøgende arbejde er lagt oven i hatten, uden at man har bevilget ekstra ressourcer. I løbet af marts 2004 har vi en beskrivelse af situationen, og så må vi se på, hvad der kan lade sig gøre. Gennem et stort analysearbejde skal der i den kommende tid skabes klarhed over, hvad klubberne laver, så politikerne får et ordentlig grundlag at tage stilling ud fra. Hidtil er der blevet talt meget ud i den blå luft."