Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 32
Danske institutioner er gode
En engelsk regeringsdelegation var i sidste uge på besøg i Århus for at suge indtryk fra danske institutioner. Og de var imponerede
Af: John Peters
Danske institutioner er velfungerende, og pædagogerne arbejder på et meget højt niveau. Det var i hvert fald indtrykket hos en gruppe regeringsrepræsentanter fra Storbritannien, der i sidste uge besøgte en stribe forskellige institutioner i Århusområdet. Besøget var kommet i stand gennem BUPL Århus Kommune og den britiske rådgivningsorganisation Daycare Trust, der arbejder som konsulenter for Labourregeringen.
Og englænderne var da også tydeligt imponerede over niveauet for de danske institutioner, både med hensyn til de fysiske rammer og pædagogernes professionelle indgang til deres job.
"Filosofien bag den danske pædagogik kan vi godt lære af. For den er god. I England tales der mere om "pasning" i den gammeldags forstand, hvor man i Danmark ser på det hele barn, og her praktiseres en pædagogik, der udvikler børnene. Danske pædagoger er veluddannede og har et helt anderledes børnesyn, som vi også kunne tage til os," siger Megan Pacey. Hun er undervisningspsykolog og projektleder i Daycare Trust. Hun er især positivt overrasket over at se, hvordan pædagogerne meget bevidst arbejder med at aktivere børnene på deres egne præmisser.
"Danske børn virker mere bevidste om deres eget værd, og de virker mere frie i deres adfærd. Det tror jeg skyldes den påvirkning, de får i daginstitutionerne," siger Megan Pacey.

Gode vilkår. De sidste 25 år er flertallet af engelske børneinstitutioner blevet privatiseret, og prisen for pasning er blevet så høj, at det faktisk kun er de velstillede, der har råd til at sende deres børn i daginstitution, fortæller Megan Pacey.
"Folk på mellem- og lavindkomst har slet ikke råd til at anbringe deres børn i institutioner, og en af forklaringerne er, at der skal tjenes penge på institutionerne. I stedet må forældrene skaffe alternativ pasning, f.eks. en ung pige eller en nabokone, der går hjemme. I Danmark er der et sted til hvert eneste barn, men det er slet ikke tilfældet hos os. Samtidig er der gode fysiske rammer hos jer, og det spiller en stor rolle for børnenes trivsel," siger Megan Pacey. Hun peger dog på en række kulturelt bestemte forskelle mellem England og Danmark, som gør det vanskeligt at tage den danske model til sig.
"Indstillingen til børnepasning er ganske simpelt anderledes i England, og der vil nok gå lang tid, før vi kommer op på samme standard som i Danmark. I England er det f.eks. svært at rekruttere og fastholde uddannet arbejdskraft, mens pædagogerne i Danmark bliver mange år på deres arbejdsplads. I har gode vilkår," siger Megan Pacey.