Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 21
Pædofili - Forældre i panik
Forældre råbte ad personalet, kommunen og hinanden, efter at en pædagog i børnehaven Gadekæret blev mistænkt for overgreb. Børn&Unge har talt med en far, der rasede, og med formanden for bestyrelsen, som forsøgte at mægle
Af: Thomas Bjerg og Tonni Vinkel Sørensen
"Det var frygteligt og meget underligt at betragte. Jeg var også selv ophidset, men nogle forældre var parate til at hugge hovedet af folk. Der opstod en lynchstemning i vores lille samfund," siger den daværende formand for forældrebestyrelsen, Tina Lyngby Larsen.
Fire år efter at politiet opgav sagen mod pædagogen, er hun stadig forundret.
Tina Lyngby Larsen forsøgte at mægle mellem forældre, pædagoger og Ledøje-Smørum Kommune. Konflikten kulminerede på det orienterende møde, som kommunen holdt for institutionens forældre.
"Jeg forsøgte at mane til ro, men forældrene råbte og skreg i munden på hinanden. De anklagede pædagogerne og kommunen for ikke at have opdaget situationen tidligere. De, der ikke havde børn, som kunne være omfattet, råbte op uden at kende detaljerne, mens forældrene til de afhørte børn var stille og rolige," siger Tina Lyngby Larsen.
Hun forklarer, at tavshedspligten, som politiet pålagde hende, var ubehagelig.
"Den var enormt belastende. Jeg blev ringet op af mange ængstelige forældre, der ville vide, hvad jeg havde hørt. Jeg måtte ingenting sige."

Beskyldt for at holde hånden over ansatte. Mæglerrollen satte hende i klemme både i forhold til personalet og de kritiske forældre. Tavshedspligten skabte et tabu, når hun mødte ansatte i Ledøje.
"En del af de ansatte bor her, og pludselig kunne vi ikke tale sammen, når vi mødtes på gaden. Nogle forældre mente, at jeg var en idiot, der holdt hånden over personalet og kommunen. De forældre kunne jeg ikke længere tale med på normal vis, og det var nok det sværeste," siger Tina Lyngby Larsen.
Også internt i bestyrelsen var forældre stærkt uenige. Lars Kragsig for som bestyrelsesmedlem hårdt frem.
"Jeg var oppe på barrikaderne. Jeg skrev læserbreve og krævede møder med kommunen. Lederen og jeg var heller ikke de bedste venner, for jeg kritiserede hendes lederevner ved flere lejligheder," siger Lars Kragsig, der havde to drenge i Gadekæret, da mistanken opstod.

Operation skabte mistro. Den mistænkte pædagog skulle gennem en kosmetisk operation, og han var derfor sygemeldt, før og mens politiet undersøgte sagen. Men børnehavens leder ville ikke oplyse, hvorfor han var sygemeldt.
"Vi kunne ikke forstå, at han var sygemeldt, og vi fik bare at vide, at han var i bedring. Det gav en masse mistro og usikkerhed om, hvad der foregik," siger Lars Kragsig, der kom til orienteringsmødet med en dagsorden, der gik ud på at få fyret ledelsen, lukket institutionen, renoveret og genåbnet den under et nyt navn. Ligeledes gav han udtryk for, at sagen ikke kunne opstå i en veldrevet børnehave.
Selv om politiet opgav sagen og aldrig rejste sigtelse, oplever Tina Lyngby Larsen stadig efterveer.
"Jeg taler ikke med de tidligere ansatte, jeg møder, og det samme gælder nogle af forældrene. Andre undrer sig stadig over, om der er sket noget med deres børn."