Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Ny undersøgelse. Pædagoger er kritiske overfor fremmede frivillige
9 ud af 10 skoler samarbejder med foreninger og frivillige, men blandt daginstitutionerne er det kun knap 4 ud af 10.
Af: Kurt Balle Jensen
Mens der mange steder oprettes en forældrebank, hvor der kan trækkes på forældrenes ressourcer, kniber det, ifølge professor Bjarne Ibsen, med at samarbejde med foreninger, spejderkorps og den lokale idræt. En helt ny undersøgelse af kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige viser, at daginstitutionerne skiller sig ud.

»Pædagogerne er mere betænkelige ved at få fremmede ind på institutionerne, end det er tilfældet på for eksempel skolerne,« siger Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, der har stået for undersøgelsen.

Den viser, at 38 procent af børneinstitutionerne samarbejder med foreninger og frivillige, og det er en svagt faldende tendens i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2017. Det sammenlignelige tal for folkeskolen, inklusive SFO, er 91 procent.

TRYGHED OG TILLID
Den skepsis, Bjarne Ibsen omtaler, bliver tydelig, når institutionerne i undersøgelsen bliver spurgt, om det vil være positivt med et større samarbejde med frivillige og foreninger: Kun 29 procent er helt enige, mens 41 procent er delvis enige.

»Vores undersøgelse omfatter ikke forældre og bedsteforældre i daginstitutioner, for
de betragtes mere som brugere end som frivillige. Men når vi ser på frivillige fra
foreningslivet og andre frivillige udenfor forældrekredsen, ligger daginstitutionerne
væsentlig under de øvrige offentlige institutioner,« siger professoren, der har et bud på,
hvorfor det forholder sig sådan:

»I skolen har man i højere grad fokus på konkrete færdigheder, hvor man i daginstitutionerne lægger mere vægt på pædagogiske værdier, og pædagoger har en anden fagforståelse end lærerne. De er mere bekymrede for, om frivillige uden pædagogisk ballast vil underminere det faglige niveau. Dertil kommer jo, at børnene i daginstitutionerne er yngre end børnene i skolen, og at kendte ansigter, tryghed og tillid spiller en stor rolle,« siger Bjarne Ibsen.

TAG DISKUSSIONEN
Når det er sagt, mener Bjarne Ibsen dog, at daginstitutionerne kan få meget ud af at samarbejde med blandt andet foreninger og spejderkorps.

»Det gør jo, at institution og lokalsamfund får et godt samspil. Og det kan være med til at give børnene nogle oplevelser, hvis der for eksempel kommer en mand fra en lystfiskerforening og sprætter en fisk op, eller at der i en hal laves leg og bevægelse, som en frivillig fra den lokale idrætsforening står for. Vi ser jo også, at stemningen omkring det er god de steder, hvor man gør det,« siger han.

Det dokumenteres i en undersøgelse fra 2016, hvor 77 procent af de institutioner, der
samarbejdede med foreninger og frivillige, så det som godt for omdømmet. Lige så mange mener, at samarbejdet med andre frivillige end forældre og bedsteforældre
fremmer institutionens omdømme. Den viste dog også, at hver anden institution oplever den type samarbejde problematisk af faglige grunde.

»Jeg tror, det vil være godt med en diskussion af, hvordan man i daginstitutioner kan gøre brug af det store engagement, der findes i lokale foreninger, og jeg tror også, at det kan gøres på en måde, så det ikke går ud over det faglige niveau,« mener Bjarne Ibsen.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført i september og oktober 2018 i kommunerne Odense, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Faxe og Rudersdal, hvor spørgeskemaet blandt andet er blevet sendt til alle daginstitutioner. Undersøgelsen er gennemført af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.
Rapporten med undersøgelsens samlede resultater vil foreligge i begyndelsen af 2019. Ansvarlig for undersøgelsen er professor Bjarne Ibsen, Center for forskning
i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet.