Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 25
Ytringsfrihed; Århus Kommune: Det var urigtige påstande
Selv om Claus Møller slap for en tjenstlig påtale for sin kritik af sagsbehandlingen i Århus Kommune, så fastholder kommunen stadig kritikpunkterne, senest i en intern mail, der er sendt rundt til samtlige medarbejdere i kommunens Børn- og Ungeafdeling. Claus Møllers påstande var urigtige, men vi lod tvivlen komme ham til gode, lyder forklaringen fra kommunen
Af: Steffen Hagemann
Det er grundlovsdag. Klokken er 12.30, og viceafdelingschef Nis Schultz fra Århus Kommunes Børn og Ungeafdeling sender en intern mail rundt til samtlige medarbejdere. Dagen er valgt med omhu.
»Det er lige netop grundlovsdag, for det er vigtigt for mig, at jeg har en organisation, hvor medarbejderne overhovedet ikke skal være i tvivl om, at selvfølgelig har de også deres grundlovssikrede ytringsfrihed,« siger Nis Schultz.
Den interne mail handler om pædagog Claus Møller, der den 7. marts til TV 2/Østjylland udtalte, at hastigheden på sagsbehandlingen i kommunen lod en del tilbage at ønske (omtalt i Børn&Unge nr. 22: "Det føltes som Stasiundersøgelser"). Århus Kommune reagerede på Claus Møllers udtalelser med at bebude en skriftlig advarsel.
Mailen fra Nis Schultz skal give de ansatte forvaltningens syn på Claus Møller-sagen, som Nis Schultz mener er blevet ufyldestgørende omtalt i Børn&Unge og TV 2.
Viceafdelingschef Nis Schultz opfattede Claus Møllers kritik sådan her ifølge et brev fra 16. marts: "Dine udtalelser efterlod det indtryk, at man fra Socialcenter Vests side ikke reagerede hurtigt nok på de underretninger, I lavede på børnene i institutionen. Ifølge dine udtalelser kunne der gå tre år, uden der skete noget i sagerne".
Claus Møller udtalte på TV 2/Østjylland, at der ikke skete noget for børnene, når man underrettede forvaltningen om problemer. Nis Schultz og andre med ham opfattede "underrette" som de lovpligtige underretninger, som pædagogerne skal lave, når de opdager børn, der er alvorligt truede, og iværksatte en undersøgelse på antallet af officielle underretninger fra Claus Møllers arbejdsplads. Der har været tre underretninger fra børnehaven Skræppen i 1999 og ingen siden.
Efter et møde den 2. maj mellem Claus Møller og kommunen bliver den påtænkte advarsel droppet, fordi Claus Møller forklarer, at hans udtalelser er blevet misforstået.
Claus Møller opfatter kommunens kraftige reaktion mod ham som et forsøg på at undertrykke en kritisk røst, og derfor er han også glad, da kommunen ved at droppe advarslen, måske lidt indirekte, giver udtryk for, at man ikke kan finde noget forkert i hans udtalelser.
Men inde på forvaltningen er man i virkeligheden ikke blevet overbevist af Claus Møllers forklaring.

Urigtig kritik. I den mail, som Nis Schultz sender rundt grundlovsdag, står der: "I den konkrete sag er der af den pågældende pædagog rejst en alvorlig kritik mod medarbejderne i Socialcenter Vest. En kritik, der viste sig at være urigtig".
Den vending vil Nis Schultz gerne stå ved, også selv om man har droppet den skriftlige advarsel mod Claus Møller. For Nis Schultz er ikke i tvivl om, hvordan Claus Møllers kritik skulle forstås.
»Han fortæller den undrende offentlighed, at her har vi en faggruppe, socialrådgiverne på Socialcenter Vest, der fuldstændig svigter deres kerneopgave for de allermest truede børn. De sidder simpelthen og drikker kaffe i stedet for at sørge for, at de her børn ikke bliver udsat for omsorgssvigt.«
Det har han vist ikke sagt, tror jeg.
»Nej, men man skal huske, at man ikke siger, hvad man siger, man siger, hvad der bliver hørt,« siger Nis Schultz.
»Nu skal det så lige understreges, at da han udtalte sig, da stod det meget klart, at han udtalte sig om underretninger i ordets egentlige forstand. Og TV 2 var ikke i tvivl, det fortæller deres speak, jeg var ikke i tvivl, centerchefen var ikke i tvivl, det sociale udvalg var ikke i tvivl,« påpeger Nis Schultz.

Godhed. Men selv om Nis Schultz er sikker i sin sag, synes han, at det er i orden, at advarslen bliver droppet.
»Når han udtrykker, at "jeg mente noget andet. Det var mere generelt". Så siger jeg: Okay, det er der tvivl om, så undlader vi at tage de skridt, som vi ville have taget, hvis vi havde forstået ham ret,« siger Nis Schultz.
Er det fordi, I har været gode ved Claus Møller, at I har ladet tvivlen komme ham til gode?
»Det kan man sige. Der er ingen tvivl om, at vi har hørt det, vi har hørt. Det er der ikke spørgsmålstegn ved. Men når han sætter spørgsmålstegn ved, om vi har hørt det, han har ment, så siger jeg: "Det skal ikke komme an på det". Jeg har ikke nogen personlig interesse i at gøre livet sværere for den mand,« siger Nis Schultz.
Claus Møller er rystet over, at kommunen på den måde fastholder kritikken:
»Det er under bæltestedet. På mødet tog de jo det meste af kritikken af bordet, fordi det var løgn og latin, men alligevel har Nis Schultz nu sendt det rundt til alle daginstitutionsledere og byrådsmedlemmer som værende den rene sandhed,« siger Claus Møller.
»Helt konkret har jeg aldrig kritiseret
Socialcenter Vest, jeg har ikke en gang sagt ordet. Så det er lodret løgn. Og jeg siger "underrette" i stedet for "underretning
paragraf 35", og det er fordi, der er forskel på de to ting. Så selvfølgelig kan jeg dokumentere de ting, jeg siger,« understreger Claus Møller.

Ikke i fare. Nis Schultz understreger gentagne gange, at ytringsfriheden har glimrende vilkår i Århus Kommune.
Du tror ikke, at jeres kraftige reaktion kan afskrække andre fra at deltage i debatten?
»Afhængigt af hvordan situationen udvikler sig, kan man skabe usikkerhed. Derfor mener vi, at det her er en dårlig sag, hvis man vil pege på, at ytringsfriheden er i fare. Den er overhovedet ikke i fare. Men jeg har alligevel været nødt til at skrive ud til samtlige medarbejdere, at de ikke skal være bange, for ytringsfriheden gælder også i Århus Kommune.«l

Børn&Unge har i numrene 9,10, 11, 12, 15 og 22/2001 beskrevet de omfattende problemer med offentlige ansattes ytringsfrihed. Mange kommuner bruger trusler og kammeratlige samtaler til at banke daginstitutionslederne på plads. Kommunernes praksis er som regel lodret ulovlig. Artiklerne er også tilgængelige på Internettet på http://www.boernogunge.dk