Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
LEDER. Et fælles JA ved OK18 er vigtigt for vores fag
Af: Elisa Bergmann
Nu er OK18 slut, og det endte som bekendt med et klart ja. Et fælles ja. Hele 94 procent. Og så ovenikøbet med en flot stemmeprocent på 68,5 procent. Det er en god afrunding på et langt forløb, hvor vi er stået sammen fra start til slut. Nu kan vi se frem til reallønsstigninger og en ligelønspulje, samtidig med at vi beholder vores seniordage i deres nuværende form. Det er så vigtigt.
Men perspektiverne i OK18 rækker meget længere. Der ligger flere store dagsordener på børneområdet lige om hjørnet, hvor det er vigtigt, at vi står sammen. Først om fremmest har vi en pædagogisk læreplan og ny dagtilbudslov, der træder i kraft 1. juli 2018. Her skal vi insistere på, at den pædagogiske faglighed og dømmekraft skal fylde mere i daginstitutionerne. Dagtilbudsloven betyder, at vi er kommet et skridt væk fra standarder og test og tættere en anerkendelse af legens betydning for børnene.
På skole- og fritidsområdet viser undersøgelser, at mange børn og unge har det svært i karakterracet. At de hele tiden føler, at de skal præstere. Ofte tør de ikke række fingeren op i skolen, da de er bange for at fejle. Den kultur skal bekæmpes. Skolen skal netop være en øvebane, hvor børn og unge tør lave fejl. Derfor vil BUPL efter sommerferien kæmpe videre for en trivselskommission, så vi kan få mere fokus på børnefællesskaber og det gode børneliv.
I den offentlige debat fylder ældreområdet ofte mest, når der tales om demografi. Der kommer flere ældre, og ja, det skal der selvfølgelig være hænder til. Men politikerne glemmer, at børnetallet også stiger markant i disse år. Allerede i 2019 vil der være 5.700 flere 0-5-årige børn, og det kræver 1.000 flere pædagoger for at fastholde de nuværende normeringer, der ellers ikke er imponerende. Derfor har vi et vigtigt sværdslag allerede til efteråret 2018, når kommunerne fastlægger deres budgetter for det kommende år. Der skal være flere penge til pædagoger!
Jeg kunne sagtens fortsætte. Der er de nye normeringstal, et løft af pædagoguddannelsen, en målsætning om højere pædagogandel i daginstitutionerne, politikernes udsultning af fritidsinstitutionerne. Der er så mange dagsordener, hvor pædagogernes stemme er vigtig. Hvor vi skal stå sammen og være fælles i vores kamp. Her er jeg sikker på, at vi kan bygge videre på sammenholdet fra OK18.
Rigtig god sommer.