Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 12
TEMA: UNDERRETNINGER. Hashmisbruget eskalerede
Hvordan kan en socialrådgiver støtte klubbernes forebyggende arbejde? Her et eksempel fra Janni Ryes arbejdsliv i Albertslunds klubber.
Af: Steffen Hagemann
I en af klubberne i Albertslund opstår der pludselig en gruppe på omkring 10 drenge, der ryger hash. De møder endda påvirkede op i klubben. Medarbejderne kontakter alle de berørte forældre, og en af mødrene er alvorligt bekymret for sin dreng. Med rette, for drengen har et stort misbrug, der er opbygget på kort tid. Han har et massivt fravær i skolen, og konfliktniveauet er højt derhjemme.
Moderen kontakter Janni Rye. Hun har samtaler med familien, der skal lære at at leve med en misbruger i familien. Samtidig skal de finde ud af, hvad der skal ske med drengen.
Familien beslutter, at han skal på efterskole. Men efter et par uger er drengen sendt hjem igen, blandt andet fordi han blev taget i at ryge hash.
Janni Rye tager med familien til et misbrugssted i Glostrup, hvor drengen bliver indskrevet.
Samtidig får hun en koordinerende rolle i forholdt til skoleforløb, praktikforløb, uu-vejledning, misbrugssted og forvaltning.
»Det er også en støtte for familien, at en anden er med til at binde alt det her sammen. Ellers bliver moderen eller faderen pludselig de koordinerende, som alle ringer til og spørger ’hvad så nu?’. Det er enormt belastende,« siger Janni Rye.
Men skal en klub bruge så meget tid på en enkelt person, spørger Hans Luther Madsen og svarer selv:
»I en gruppe på 10, hvor han kunne blive drivkraften, kan det være guld værd, at vi hurtigt får fat i kernen og får splittet den op og hjulpet. Så falder de andre fra, hvis de bare lige skulle ind og snuse til noget hash og være seje. Så det hjælper virkelig også det brede forebyggende arbejde,« siger Hans Luther Madsen.
Drengen er tilbage i sin gamle folkeskoleklasse nu, men kun på halv tid.