Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 17
Grib den udstrakte hånd
BUPL og FTF ser invitationen til trepartsforhand­linger som en mulighed for at få en bedre dialog med politikerne, både nu og på længere sigt.
Af: Peter Andersen
Den nye regerings invitation til trepartsforhandlinger er et af den slags tilbud, man ikke kan afslå. Sådan lyder det samstemmende fra formændene for BUPL og FTF, som også er parat til at yde de nødvendige ofre for at skabe resultater.
"Dialogen med den forrige regering var næsten ikke eksisterende. Nu har vi mulighed for at få et reelt samarbejde om de store udfordringer, som vi står over for på arbejdsmarkedet. Vi har ikke bare pligt til at deltage, vi er nærmest pisket til det," siger BUPL's formand, Henning Pedersen.
VK-regeringen inviterede ganske vist til sam­arbejde flere gange, senest da Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale i 2010 lancerede et 360 graders eftersyn af folkeskolen.
"Intentionen var fin nok, det førte bare ikke til noget. Vi blev inviteret til et stort anlagt møde på Marienborg, men der kom ingen resultater. Jeg forventer, at de kommende trepartsforhandlinger bliver langt mere forpligtende for alle parter, både regeringen, arbejdsgivere og fagbevægelse," siger Henning Pedersen.

Det bliver svært. Børn&Unge gik i trykken, før regeringsgrundlaget var forhandlet på plads. Dermed var det usikkert, hvor bredt regeringen ville invitere til trepartsforhandlinger, men sikre deltagere er LO, Akademikernes Centralorganisation (AC) og FTF, som er hovedorganisation for blandt andre pædagoger, lærere og sygeplejersker.
"Det bliver ikke let, det bliver faktisk meget svært. Vi er nødt til at se på samfundets interesser - det nytter ikke, hvis hver organisation stiller med en dosmerseddel med krav, de vil have igennem. Hvis vi ikke tager imod den udstrakte hånd, forpasser vi en kæmpechance," siger FTF's formand, Bente Sorgenfrey.
Hun peger på, at der er mange penge at hente ved at gøre tingene mere rationelt.
"Der ligger mange penge i at bruge aktiveringspengene mere fornuftigt, og her vil vi gerne se på mulighederne for jobrotation, så erfarne pædagoger for eksempel kan komme på efteruddannelse, og de nye kan få noget erfaring. På samme måde har vi beregnet, at FTF'erne hvert år bruger 60 millioner timer på bureaukrati. Vi ser meget gerne, at man tager fat på en afbureaukratisering," siger Bente Sorgenfrey.

Fodslag i fagbevægelsen. I 2007 endte trepartsforhandlingerne om en kvalitetsreform med, at fagbevægelsen blev splittet. Det er der ikke råd til denne gang, understreger FTF-formanden.
"Det vil være et selvmål af rang, hvis lønmod­tagerne ikke kan stå sammen. Og i LO, FTF og AC har vi da også lagt op til, at vi skal lægge en fælles strategi," siger hun.
BUPL's formand forventer også, at organisationerne på lønmodtagersiden kan finde fælles fodslag.
"Vi har haft en dialog, og vi ved, hvor hinanden står. Jeg tror, at kompetenceudvikling og efteruddannelse bliver et af de helt afgørende temaer. Der er jo behov for at opkvalificere de ufaglærte LO-medlemmer, men der er også behov for efteruddannelse af for eksempel pædagoger," siger Henning Pedersen.

Kommunerne afventer
Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri har i flere omgange udtalt sig forbeholdent om deres deltagelse i trepartsforhandlingerne. Kommunernes Landsforening (KL) er mere afventende. Men KL understreger, at diskussionen om arbejdstid ikke er død, selvom det oprindelige udspil om 12 minutters mere arbejde om dagen ikke kommer på bordet.
"Bliver vi inviteret til trepartsforhandlinger, møder vi selvfølgelig op. Det kunne godt se ud som noget, der risikerer at koste en masse penge, men omvendt kan vi måske også få løst nogle af vores problemer. Vi vil ikke på forhånd gå ind i en diskussion af enkelte forslag, men vi vil gerne diskutere, hvordan vi forbedrer produktiviteten i vores del af verden. Og det handler blandt andet om arbejdstid," siger Kristian Wendelboe, som er administrerende direktør i KL.