Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 06
Din farlige nabo: Et lovløst land
Danmark mangler lovgivning om, hvor stor en afstand farlige risikovirksomheder skal have fra daginstitutioner og beboelse. Ekspert efterlyser klare regler for sikkerhedsafstande. Det har flere af vores nabolande.
Af: Marie Bille
Der findes ingen lov eller klare regler om, at risikovirksomheder skal holde en bestemt sikkerhedsafstand til boliger og institutioner.
Det er et problem, mener ekspert i risikovirksomheder og seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet Nijs Jan Duijm.
"Der er ikke noget krav om, at du skal holde en hvis afstand fra en risikovirksomhed, så det er op til en politisk beslutningsproces, om man ønsker at tage hensyn eller ej. Det er et problem," siger han.
Risikovirksomhederne hører ind under den såkaldte risikobekendtgørelse, men her står intet konkret om sikkerhedsafstande. Det er derfor forskelligt, hvor stor vægt kommunerne lægger på afstanden mellem institutioner og beboelse og de farlige virksomheder.

"Nogle myndigheder erkender, at her ligger et problem. Andre steder synes man, at andre hensyn er vigtigere," siger Nijs Jan Duijm, der ikke er meget for at give konkrete eksempler på kommuner, som tager let på sikkerheden omkring risikovirksomheder. Men et overordnet problem er, at økonomiske interesser konkurrerer med sikkerhedshensyn.
"Nogle myndigheder på kommunalt plan har mindre fokus på sikkerheden omkring risikovirksomheder, da de ofte gerne vil have noget beboelse eller noget byggeri i gang, for det tjener de penge på. Så der ligger faktisk nogle konflikter her," siger han.

Danmark bagud. I Tyskland findes der i modsætning til i Danmark helt klare lovmæssige krav til sikkerhedsafstande, når der skal bygges nyt i nærheden af risikovirksomheder. Alt afhængig af typen af farlige stoffer på virksomheden fastlægges en afstand fra 200 op til 1500 meter omkring virksomheden. For eksempel er der et afstandskrav på 500 meter, hvis virksomheden oplagrer store mængder af ammoniak.
Også Frankrig og Holland har udviklet klare metoder til at udregne sikkerhedsafstande mellem risikovirksomheder, beboelse og institutioner.
Nijs Jan Duijm så gerne, at Danmark skævede til andre lande for selv at udvikle klare regler og metoder.
Det var også en af konklusionerne i en rapport fra 2008 om sikkerhed i forbindelse med risikovirksomheder, som Nijs Jan Duijm skrev for Miljøstyrelsen.
Siden den blev skrevet, har Miljøstyrelsen arbejdet på en række vejledninger, men der er stadig ikke indført lovgivning om sikkerhedsafstande i Danmark.
"Når man snakker om sikkerhedsafstande i dag, er der kun anbefalinger, men der er intet krav om, at man skal bruge dem," siger Nijs Jan Duijm.

Økonomi før sikkerhed. Særlige problemer opstår i de situationer, hvor risikovirksomheder og institutioner ligger tæt på hinanden og har gjort det, før Danmark fik lovgivning om risikovirksomheder. For det er en dyr affære at flytte enten virksomhederne eller institutionerne, så afstanden bliver større.
"Hvis institutioner og bebyggelse har ligget der i mange år, før vi fik regler om risikovirksomheder, er det også svært at gøre noget. Hvis nogen synes, at man skal håndhæve sikkerhedsafstande, er spørgsmålet, hvem der skal betale for den slags indgreb," siger Nijs Jan Duijm.