Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 19 Børn&Unge som e-paper
Succes i ældreomsorgen. Pædagogfaglighed styrker livsglæde
Pædagoger kan styrke livsglæden hos ældre gennem aktiviteter og fokus på værdighed og relationer, når de arbejder side om side med sundhedsuddannet personale. Det konkluderer forsker i en ny rapport.
Af: Marie Bille
Det gør en forskel for de ældre, hvis der er pædagoger ansat i ældreomsorgen. Sådan konkluderer Julie Skjelborg Frederiksen, adjunkt på UC VIA, i en ny rapport ’Pædagogfaglige kompetencer på ældreområdet’, der er udarbejdet for BUPL.
Undersøgelsen viser, hvilke kompetencer, det pædagogiske personale på et dagcenter for ældre i en mellemstor jysk by bringer i spil i arbejdet med husets ældre beboere. Pædagogen har et andet fokus for sit arbejde med de ældre end det sundhedsfaglige personale, viser undersøgelsen.
»Pædagogen arbejder rigtig meget med borgernes selvforståelse, deres evne til at tackle de udfordringer, de oplever – også psykisk. Der er mange tab forbundet med alderdommen. Både tab af kompetencer og tab af mennesker. Der hjælper hun de ældre med at skabe en mere positiv fortælling om sig selv,« siger Julie Skjelborg Frederiksen, der har fulgt en pædagog i tre dage på arbejde, hvor hun har foretaget observationer og interviewet både pædagogen, lederen og kolleger på arbejdspladsen.

Hovedfokus. Samtidig arbejder pædagogen meget med at hjælpe de ældre til også at skabe relationer til nye mennesker.
»Hun støtter venskabsdannelse mellem de gamle, og der er et stort arbejde med at imødegå ensomhed,« siger forskeren.
Undersøgelsen er en del af et større pilotprojekt, der handler om, hvordan de pædagogfaglige kompetencer kan anvendes på ældreområdet. Ifølge Julie Skjelborg Frederiksen er der god grund til at give pædagogerne en rolle at spille i arbejdet med ældre.
Pædagogen bringer glæde ind med initiativer til andre typer af aktiviteter, som for eksempel musik og teater. De ældre på dagcentret har skrevet et stykke sammen med en lokal skuespiller, der tager udgangspunkt i deres egne livsfortællinger og handler om drømme og minder. De spiller stykket rundt i foreninger med mange ældre.
»Et af pragtnumrene er en 90-årig, der hopper rundt og danser og laver forskellige spring. Det vil sige, at pædagogen også laver aktiviteter, der spreder glæde, håb og fjolleri,« siger Julie Skjelborg Frederiksen.
»Det er en helt anden måde at arbejde med de ældre på, end hvis det primært handler om muskeltræning eller andet, der er snævert knyttet til sundhed. Det sundhedsfaglige personale har også opmærksomhed på ’det hele menneske’, men det gør en mærkbar forskel, at der er en i personalegruppen, hvis hovedfokus er på livsglæde og værdighed,« siger forskeren.
Kolleger til pædagogen på dagcenteret fortæller i undersøgelsen, at de selv bliver bedre fagpersoner af de diskussioner, som pædagogen bringer i spil om værdighed, god kommunikation og livsglæde.

Alle løftes. Det løfter de faglige diskussioner, forklarer Julie Skjelborg Frederiksen. Samtidig oplever pædagogen, hvor vigtigt arbejdet med de ældres sundhed er for deres livskvalitet
»Det tværprofessionelle samarbejde, der sker, når blikket er så forskelligt, betyder, at hele personalegruppen løftes fagligt. For der bliver sat spørgsmålstegn ved ting, der ellers tages for givet. Det bliver sværere at hvile i rutiner og komme til at gøre noget uhensigtsmæssigt uden lige at have tænkt sig om,« siger hun.