Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 07
Fællesskab og samarbejde
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne.
Af: Allan Baumann
60 formænd og hovedbestyrelsesmedlemmer fra BUPL og DLF mødtes i sidste uge i Odense for at diskutere samarbejde. Anledningen var den samarbejdsaftale, som vores to organisationer har indgået, og som er fulgt op med et fælles notat om, hvordan pædagoger og lærere i fællesskab kan skabe større rummelighed i folkeskolen.
Og fællesskab blev nøgleordet på konferencen. Både i Anders Bondos og mine indlæg, men - og nok så vigtigt - i deltagernes tilbagemeldinger om, hvad der er de vigtigste faglige udfordringer for BUPL og DLF. Og samarbejdet er i fuld gang.
I Esbjerg har BUPL og DLF udarbejdet et fælles papir om ligeværd og afholdt fælles TR-møder. I Århus er der fælles møder på flere niveauer - for medlemmerne, TR'erne og på bestyrelsesplan. På møderne er der diskuteret helhed mellem skole og fritid på grundlag af åbenhed, dialog og nysgerrighed.
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne. Der er brug for gensidig respekt for læreres og pædagogers faglighed og anerkendelse af de forskellige opgaver og roller.

Fordomme og usikkerhed har tit givet anledning til vanskeligheder i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. På Odensekonferencen redegjorde socialantropologen Susanne Højlund for nogle af kulturforskellene ud fra den undersøgelse, hun har foretaget om børns adfærd i skole og SFO. Hun satte spørgsmålstegn ved begreberne helhed og sammenhæng og fandt, at det er nødvendigt, at vi over for børnene synliggør de forskellige værdier og opgaver, som gælder i skole og i fritid. Børn agerer forskelligt - afhængig af hvilken sammenhæng de befinder sig i. Som pædagoger og lærere må vi derfor forholde os kritisk til den kontekst, vi skaber for børn, og som vi selv er en del af. Alene det forudsætter et stadigt udbygget fællesskab og samarbejde.

En særlig vanskelighed mellem BUPL og DLF har været spørgsmålet om overenskomstdækningen af leg og læringsprojekter. Men også her gælder det, at samarbejde er vejen frem, og BUPL's og DLF's hovedforhandlere fremlagde på konferencen et fælles papir til afklaring af de mange overenskomstspørgsmål, der rejser sig, når pædagoger og lærere arbejder sammen i indskolingen. Der er ikke tale om en facitliste, og netop derfor er det nødvendigt med et samarbejde, hvor ledetråden er en fælles holdning om, at de konkrete problemer alene kan løses i fællesskab ude lokalt.

Og hvis nogle nu spekulerer på, om den aktuelle situation i BUPL vil påvirke samarbejdet med DLF, så kan jeg berolige med, at vi lovede lærerforeningens folk, at uanset hvilket FU der kommer til efter den kommende ekstraordinære kongres, så vil det ikke ændre på BUPL's ønske om et konstruktivt og godt samarbejde med DLF.