Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
Ombudsmand i skarp kritik af kommune: Pædagogs ytringsfrihed blev krænket
Aabenraa Kommune respekterede ikke Anita Kold Thomsens ytringsfrihed. Det har Folketingets Ombudsmand afgjort. Ansatte skal kunne ytre sig om beslutninger, der påvirker deres arbejde, mener BUPL.
Af: Mikkel Prytz
Da pædagog Anita Kold Thomsen blev indkaldt til ’en lille snak’ med sin leder, efter at hun havde udtalt sig kritisk om en byrådsbeslutning i lokalt tv, var det en krænkelse af hendes ytringsfrihed. Det vurderer Folketingets Ombudsmand.

Beslutningen, der blev truffet af Aabenraa Kommunes byråd, handler om Fjordskolen, et lokalt specialtilbud til børn og unge. Lokalpolitikerne har afgjort, at skolens to matrikler skal lægges sammen til én, og at skolen fremover skal have adresse uden for byen.

Den beslutning har mødt stor kritik i de lokale medier, også fra flere af kommunens medarbejdere. Efterfølgende har Anita Kold Thomsen og fire andre medarbejdere været til samtaler med deres ledelse. I en redegørelse af deres sager vurderer ombudsmanden, at kommunens samlede håndtering af sagerne har været ’meget kritisabel’, som der står i den skriftlige fremstilling.

Ombudsmanden vurderer, at Anita Kold Thomsen og tre af de andre medarbejdere blev kaldt til samtale, selvom deres ytringer lå inden for rammerne for, hvad man må sige som offentligt ansat.
Efter Aabenraa Kommunes mening var disse samtaler ikke tjenstlige, men mere vejledende.

Skaber usikkerhed. Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen skriver i afgørelsen:
’Efter min opfattelse kan medarbejderne imidlertid berettiget have fået en opfattelse af, at de havde ytret sig i strid med kommunens kommunikations politik og reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, og at der således var tale om negative reaktioner på deres ytringer. Det er på den baggrund min opfattelse, at samtalerne ikke foregik i respekt for – og med anerkendelse af – medarbejdernes ytringsfrihed.’
Ombudsmanden bemærker også, at den måde, ledere i kommunen har indkaldt de fem medarbejdere til samtale, ’har været egnet til at skabe usikkerhed hos ansatte i Aabenraa Kommune med hensyn til deres ret til at ytre sig offentligt’.

Anita er sej. Faglig sekretær i BUPL Mette Skovhus Larsen har fulgt sagen fra Sønderjylland med interesse. Hun er medlem af forretningsudvalget med politisk ansvar for blandt andet arbejdsmiljø og er glad for ombudsmandens konklusion.

»Ombudsmanden slår endnu engang fast, at de offentligt ansatte har ret til at ytre sig om politiske beslutninger, der påvirker deres mulighed for at udføre deres arbejde,« siger Mette Skovhus.

Aabenraa Kommune har oven på ombudsmandens redegørelse meddelt, at man vil rette ind efter kritikken og være mere opmærksom på, at medarbejderne er klar over, hvilken type samtale de bliver indkaldt til, og hvad konsekvenserne eventuelt kan blive.

»Det er rigtig godt, at kommunen nu vil ændre sin praksis på grund af redegørelsen, siger Mette Skovhus Larsen.«

Der er også ros fra Mette Skovhus Larsen til pædagogen, der gav sin mening om byrådsbeslutningen til kende i et tv-interview.

»Anita er godt nok sej. Vi skylder hende stor tak for at stå fast og fortælle om konsekvenserne – også selvom det ikke ændrede beslutningen. Jeg er sikker på, at medarbejdernes ytringer har gjort indtryk på politikerne. Så må de
selv stå på mål for deres beslutninger.«