Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 33
Besparelser; Nedtur på 1. klasse
Kommunal fremgang er ingen garanti mod forringelser. Selv om det går strygende i Horsens, rammes børneområdet også næste år af nedskæringer. Et halvt hundrede pædagoger står til at miste jobbet
Af: Ivan Enoksen
Fortsat vækst. Stor tilflytning. Faldende arbejdsløshed. Robust økonomi. Effektiv drift. Kvalificeret opgaveløsning.
Plusordene står i kø i det 16 linjer lange stykke prosa, som indleder den aftale om budgettet for 2007 i Ny Horsens Kommune, som Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, SF og Dansk Folkeparti i skøn samdrægtighed har skrevet under på.
Går det virkelig så godt ovre på den jyske østkyst? Jamen, det gør det. Horsens, som tidligere var mest kendt for sit statsfængsel og ellers gik for at være en gråmeleret industriby i forfald, har fået nyt image som en kulturstad med vild gang i den.
Det er her Bob Dylan, Paul McCartney, Madonna, Rolling Stones og andre hot shots optræder, når de er i Danmark. Det er også blevet et sted, man på grund af blandt andet overkommelige huspriser flytter til. Og det i et så stort omfang, at Horsens i dag ligger på Top 5 listen over tilflytningskommuner.
Efter i en lang årrække at have været ude af det fodboldmæssige rampelys, spillede AC Horsens sig i sæsonen 2004/05 desuden op i superligaen, hvor man siden har klaret sig hæderligt.
Så meget gang i den er der kommet, at det ikke blev regnet for et karrieremæssigt tilbageskridt, da socialdemokraten Jan Trøjborg efter en udmærket karriere i landspolitik med adskillige ministerposter på CV'et for nylig vendte hjem til fødebyen for at sætte sig i den borgmesterstol, som i Horsens altid er gået til én fra det store, gamle arbejderparti.

Fra helhed til heldag. Hvis der blandt pædagogerne i Horsens var nogen, som efter læsning af politikernes optimistiske anslag havde forventet et nedskæringsfrit 2007-budget, kommer de til at tænke om. Et nyt superligastadion til 100 millioner kroner er der godt nok blevet plads til på budgettet, men på børneområdet venter en ny omgang besparelser
Det, der sker, er, at helhedsskolen bliver lavet om til en heldagsskole. Det får som konsekvens, at et større antal pædagogstillinger, et halvt hundrede gættes der på, forsvinder ud af normeringen ved næste skoleårs start.
Den konkrete ændring består i, at antallet af lektioner i indskolinger, som der er to voksne på, sættes ned fra 14 til i gennemsnit otte per klasse per uge. Der er også udsigt til, at pædagogerne mister de lektioner, de har haft soloansvaret for. Sammenlagt et minus på 15-17 timer om ugen.
En del af disse konverteres nu til lærertimer med det angivelige formål at styrke den undervisnings-faglige profil i indskolingen.
Samlet set regner politikerne i Ny Horsens Kommune - der opstår ved sammenlægning af Horsens, Brædstrup og Gedved kommuner - med at kunne spare 5 millioner kroner på øvelsen. Beløbet fremkommer ved, at man fyrer pædagoger for 20 millioner kroner og ansætter nye lærere for 15 millioner kroner.

Gensidig respket. Da helhedsskolen blev indført i Horsens for seks år siden, var den omstridt blandt både lærere og pædagoger. Nogle lærere frygtede, at deres undervisningsmonopol skulle blive antastet, mens pædagogerne var usikre på, hvordan de og deres faglighed ville blive modtaget ude i klasseværelserne.
Det skal ikke fuldstændig kunne afvises, at der er i begge lejre fortsat er modstandere af helhedsskolen, men det generelle billede er, at lærere og pædagoger i et gensidigt respektfuldt samarbejde har skabt et bedre indskolingsforløb, end det, der fandtes før. Selv om der hen over perioden løbende er sket forringelser af vilkårene.
Trætheden over nu igen at blive ramt af nedskæringer og ikke vide, om man er købt eller solgt, er hos skolepædagogerne iblandet frustrationer over at se politikerne fremstille ændringen af skolestarten som en forbedring. I budgetaftalen står således at læse, at nyordningen "vil give tid til faglig fordybelse, ro til at sikre gode læsefærdigheder og rum til at arbejde med de faglige og sociale kompetence".

Ringere, men ikke discount. Stillet ansigt til ansigt med omkring 300 skolepædagoger ved en høring den 27. september vovede Lone Ørsted (S), der er formand for undervisningsudvalget i den kommende Ny Horsens Kommune, dog ikke at fastholde, at heldagsskole-forslaget repræsenterer et fremskridt.
"Jeg kan sagtens forstå jeres frustrationer. Det her betyder en forringelse for jer, men det er ikke en discountløsning. For pædagogerne i Brædstrup og Gedved er den faktisk bedre end deres nuværende," sagde Lone Ørsted.
Den anden politiker i panelet, Lene Offersen (V), så i omlægningen af skolestarten et nyt forsøg på at bryde den negative sociale arv.
"Vores antagelse er, at uddannelse og så lang uddannelse som mulig er det bedste middel. Derfor skal der også i skolestarten være øget fokus på undervisningsdelen."
Med udsigt til væsentligt færre timer i skolestarten og en ugentlig åbningstid i skolefritidsordningerne på 22 1/2 timer bliver det svært for skolepædagogerne at opretholde fuldtidsstillinger. Det er ikke bare de berørte skolepædagoger, men også skolefolk og politikere klar over, fremgik det på høringen.
"Det mest smertelige ved det her er, at det kan vise sig umuligt at fastholde attraktive medarbejdere, hvis der ikke er fuldtidsstillinger at få" mente Kaj Frandsen, der er ledende pædagog på Højvangskolen i Horsens.
Skoleleder Lars M. Hansen fra en anden af byens skoler, Dagnæsskolen, så det som en af sine fornemste opgave at bevare pædagogernes kompetencer i folkeskolen.
"Tænk selv kreativt, opdyrk noget nyt," lød hans opfordring til pædagogerne.
Samme opfordring lød fra de to politikere i panelet, men egne, konkrete forslag fra den kant kneb det med.
Doris Holm, der er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Horsens Kommune, kalder under ét forslaget om heldagsskole et stykke skrivebordsarbejde.
"Man har ikke ulejliget sig med at evaluere, hvad der de seneste år er foregået ude på byens skoler, inden man besluttede sig for at lave noget helt andet. Med de nedskæringer, som har været gennemført, kan det godt være, at det efterhånden er blevet så som så med helheden i helhedsskolen, men det, der nu lægges op til, trækker da især i den gale retning. Der er nogle ting, børnene i skolestarten har brug for, som pædagoger er meget bedre end lærere til. Det ser man bort fra med det her forslag," siger Doris Holm.
Sidste behandling og vedtagelse af 2007-budgettet for Ny Horsens Kommune finder sted 10. oktober, og der hersker ikke den store tvivl om, at byen får sig et nyt superligastadion og børnene en ringere
skolestart.