Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
TEMA: 5 gode råd til ledelsen. Ret op på arbejdsmiljøet
Tilsynschef i Arbejdstilsynet Birgit Serup Larsen giver gode råd til at rette op på et kuldsejlet arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at man allerførst erkender, at der er et problem, og at ledelsen tager ansvaret på sig og sætter en proces i gang.
Af: Trine Vinther Larsen
I personalegruppen skal der arbejdes med

1. Kommunikationen
Ledelsen skal danne sig et billede af, hvordan det ser ud i personalegruppen. Hvorfor er den splittet? Hvad handler det om? Her er kommunikationen afgørende.

2. Det kollektive
Der kan i personalegruppen være uenigheder og modsætninger. I forløb, hvor alle er til stede, kan der blive snakket ud. Det er en ledelsesopgave at sikre sådanne forløb.

3. Det individuelle
Der kan være personlige antipartier i personalegruppen, der medvirker til eller forstærker splittelsen. Her kan det være nødvendigt med individuelle samtaler for at få løst op.

4. En ny kultur
Hvis kulturen i en personalegruppe har udviklet sig på en måde, så det belaster arbejdsmiljøet, er det som regel sket over tid. Derfor ændres det heller ikke over en nat. Selvom alle vil det, tager det tid at genopbygge en ny kultur.

5. Opfølgning
Ledelsen skal være forpligtet til at følge op, når en proces har skabt en mere velfungerende personalegruppe. Den skal sikre, at der holdes fast.

Søg hjælp her
Ved overenskomsten for 2015-2018 fik de kommunale arbejdspladser mulighed for at søge hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved besøg af en såkaldt SPARK-konsulent. SPARK står for Samarbejde om det Psykiske Arbejdsmiljø i Kommunerne, og konsulenterne er siden blevet kimet ned af ikke mindst børneinstitutioner. Initiativet har nu oprustet fra fem til syv konsulenter, og arbejdspladser kan søge hjælp til pro­blemer med alt fra svære forandringsprocesser til stort arbejdspres. TVL
 Ansøg her kortlink.dk/mwa6

BUPL starter kampagne
’Måske er der noget, vi skal tale om?’, lyder oplægget til BUPL’s medlemmer i en netop lanceret arbejdsmiljøkampagne, som skal skabe synlighed om pædagogernes psykiske arbejdsmiljø. Konflikter, tidspres, vold og støj sættes til debat på kampagnesitet Talomdet.nu, og på BUPL’s Facebookside opfordres der til at kommentere og dele opslagene. På hovedsitet kan man gennem tests og et ugeskema få indblik i de problemer, som man selv og andre pædagoger oplever.
Find også viden og værktøjer på bupl.dk/arbejdsmiljoe

Vidste du at ..
84 procent af institutionslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne finder arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø meget vigtigt, og 16 procent finder det vigtigt.
Men kun 49 procent oplever at have tilstrækkelig mulighed for at arbejde
med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
Kilde: BUPL, Psykisk Arbejdsmiljø, juni 2016.