Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 10
Ingen kommunale fritidstilbud
I Hedensted, Morsø og Langeland Kommune er der ingen kommunale fritidstilbud til de 11-13-årige. I Hedensted erkender formanden for kommunens Børne- og Undervisningsudvalg, at der er en serviceforringelse.
Af: Jesper Nørby
4000 børn i Hedensted, Morsø og Langeland Kommune har ingen kommunale fritidstilbud, når de får fri fra skole. Det viser en ny rapport om klubområdet i Danmark. Rapporten er lavet for BUPL af Bureau 2000.
Mens Morsø og Langeland Kommune kan undskylde sig med, at de hører til blandt landets mindste kommuner, ligger Hedensted Kommune i Østjylland blandt den halvdel af kommuner, som har flest børn og unge mellem 11-13 år.
Børnene er dog spredt ud over et stort geografisk område i Hedensted Kommune, og i modsætning til nærliggende kommuner som Horsens og Vejle, ligger der ingen store byer i kommunen.
Anne Grete Rosenberg, formand for BUPL Østjylland, fortæller, at Hedensted er en landkommune med mange lokale initiativer, for eksempel idrætsklubber. Derfor kan det være svært at råbe politikerne op og kræve kommunale fritidstilbud til kommunens børn.
"Det er jo politikerne, som beslutter, hvad der er nødvendigt. Og vi skal nok have flere argumenter på bordet her, end man skal i kommuner med større byer," siger hun.

Serviceforringelse. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 skulle pasningsformerne fra Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum Kommune harmoniseres. Den gamle Hedensted Kommune havde et SFO2-tilbud for børn i 4.-6. klasse, men det blev nedlagt ved sammenlægningen. SFO-ordningen blev i stedet udvidet til også at omfatte 4. klasse.
Til gengæld kom børn i 5.-6 klasse, der var for gamle til SFO'en, men ikke gamle nok til ungdomsskolen, til at stå uden kommunale fritidstilbud.
"Det er en serviceforringelse," indrømmer Liselotte Holmstrøm (S), formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Hedensted Kommune.
Kommunerne er ifølge dagtilbudsloven forpligtede til at tilbyde nødvendige fritidstilbud. I Hedensted Kommune kan et barn derfor fortsætte i SFO'en efter 4. klasse, hvis det vurderes, at der er behov for det.
"Vi løser selvfølgelig opgaverne med de børn, som har behov. Men jeg vil personligt gerne have, at der kommer klubtilbud for børnene ude i lokalområderne," siger Liselotte Holmstrøm.
Hun fortæller, at der flere steder i kommunen er lokale initiativer til klubtilbud til de 11-13-årige, og at politikerne arbejder på en plan med kommunal støtte og styring af sådanne tilbud.
"Men der skal stadig være lokale kræfter involveret. Ellers kan vi ikke bære det igennem, for det har vi simpelthen ikke ressourcerne til," siger Liselotte Holmstrøm.
Hun tør dog ikke komme med en tidshorisont for, hvornår en plan om kommunalt støttede fritidstilbud til de 11-13-årige er færdigbehandlet.

Kun tre kommuner står helt uden fritidstilbud
Bureau 2000's rapport viser, at der er stor forskel på de forskellige kommuners udbud af fritidstilbud til børn og unge. Men kun Morsø, Langeland og Hedensted Kommune har slet ingen fritidstilbud til de børn, som er for gamle til den traditionelle SFO og for unge til ungdomsskolerne.
Rapporten kan findes i sin helhed på BUPL's pædagogiske portal: www.BUPL.dk/pp

Det siger loven:
Ifølge dagtilbudslovens § 4 skal kommunerne tilbyde nødvendige fritidstilbud.
§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.
Kilde: www.retsinformation.dk