Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 08
De nye teknologiske bygmestre
På pædagoguddannelsen i Odense har man indledt et banebrydende samarbejde med it-studerende og virksomheder. En ny international uddannelse skal vække pædagogens indre entreprenør og skabe velfærdsteknologiske produkter til den pædagogiske praksis
Af: Thorsten Asbjørn Lauritsen og Peter Broberg
Der er formentlig dem, som vil hævde, at afstanden mellem Jorden og Månen, er kortere end afstanden mellem pædagoger, it-teknologi og et strømlinet erhvervsliv.
Ikke desto mindre har netop de tre verdener nu budt hinanden op til dans i Odense. Under samlebetegnelsen BISI (Building Interfaces for Social Inclusions) har man på pædagoguddannelsen ved University College Lillebælt taget hul på et helt nyt internationalt semester, som åbner nye døre for kommende pædagoger.
Sammen med multimediedesignere, mediaologi-studerende og virksomheder skal vordende pædagoger i løbet af det næste halve år udvikle velfærdsteknologiske løsninger, som kan bruges i det pædagogiske arbejde.
"Fremtidens pædagogiske praksis vil se anderledes ud, end den gør i dag. Avanceret teknologi vinder indpas i institutionerne, for eksempel når det handler om at stimulere børn med nedsat motorisk funktionsevne. Moderne velfærdteknologi rummer uanede muligheder i den pædagogiske praksis, og derfor er det helt afgørende, at pædagoger fremadrettet er med som produktudviklere," siger Mette Richter, international koordinator i UCL og projektleder på BISI.
Det nye tværfaglige samarbejde mellem pædagog- og it-studerende er det første af sin art i Danmark. Det skal bringe de pædagogstuderende frem i forreste geled på den innovative scene.
"Alle taler om, at fremtiden tilhører de innovative. Det er et buzzword, som har det med at blive luftigt. Med den her uddannelse bliver det innovation i praksis og med pædagogerne i front. Når semestret er omme, står de studerende med konkrete produkter, som i bedste fald kan blive til succesfulde forretninger," siger Mette Richter.

Vi ved intet. En af de pædagogstuderende, som glad er sprunget på det teknologiske semester, er 30-årige Toke Eriksen. Han har altid været optaget af computere og teknologi, men erkender samtidig, at hans tekniske snilde har sine begrænsninger. Derfor ser han et stort udbytte i at blive koblet sammen med it-studerende, som har kyndig forstand på programmering og design.
"Som pædagogstuderende ved vi i udgangspunktet intet om teknologi. Til gengæld ved vi en hulens masse om sociale relationer. Vi kan på den måde hjælpe it-studerende med at forstå, hvad børn har brug for til læring og udvikling. Det kan blive en perfekt konstellation i skabelsen af nye teknologier til den pædagogiske verden," siger Toke Eriksen.
I dag, hvor Børn&Unge er på besøg, har han og de øvrige nystartede BISI-studerende anvendt LEGO's Serious Play som opvarmning og inspiration til et halvt år i det teknologiske idérum.
"Lige nu står vi kun ved teknologiens begyndelse," siger Toke Eriksen.
"Tag for eksempel en af de nye apps til smartphones. Med den i hænderne kan børn, som ikke kan læse, tage et billede af enhver tekst og sekundet efter bliver den læst højt. Bare ét eksempel på de muligheder, der ligger i at medtænke brugernes - i dette tilfælde børn med læsevanskeligheder - i udvikling af ny pædagogisk teknologi."
For to af de udenlandske studerende, Viktorija Globyté og Lina Amankaviciuté, begge fra Litauen, har ét års studieliv i Danmark overbevist dem om, at BISI var næste oplagte trin på pædagoguddannelsen.
"Allerede nu har vi oplevet det store fokus på praksis og gruppearbejde i Danmark. Det er vidt forskelligt fra Litauen. I Danmark hylder man 'learning by doing', hvor vi i Litauen har mere fokus på teori," siger Viktorija Globyté.
Hjemme i Baltikum har de kvindelige studerende allerede arbejdet på institution for børn med fysisk og psykisk handicap. De forventer, at BISI-forløbet vil udvide deres blik for, hvad der teknologisk set er muligt at tilføre en litauisk institutionskultur.
"Vi vil gerne have nye input med hjem til Litauen. Og hvem ved - måske kommer vi hjem med et produkt, som vi selv har udviklet," siger Lina Amankaviciuté.

Pædagoger som læremestre. Fra den anden side af bordet, blandt it-studerende og underviserne, imødeser man med spænding arbejdet med den pædagogiske virkelighed. For ét er rent teknisk at besidde viden og færdigheder til at skabe velfærdsteknologier. Noget andet er samtidig at have det fornødne indblik i den specifikke sammenhæng, som teknologien skal anvendes i.
"Vores studerende er vant til at arbejde med allerede eksisterende teknologier. I mødet med pædagogstuderende vil de blive udfordret til at skulle løse konkrete problemstillinger, som tager højde for den pædagogiske praksis," siger Lise Agerbæk, projektkoordinator og underviser på professionsbacheloruddannelsen i E-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt, der udgør en del af holdet på BISI.
Ikke kun studerende, men også innovative virksomheder med øje for velfærdsteknologi, er koblet på BISI. Netop den konstruktion åbner helt nye døre for pæda­goger, mener Mette Richter.
"Tidligere har enhver tanke om at bringe pædagoger og erhvervsliv sammen været noget nær lukket land. Pædagoger har i deres egen selvforståelse sjældent set sig som en del af det, der vedrører entreprenørskab og iværksætteri. Det får de mulighed for nu, og jeg tror, at uddannelsesforløb som dette vil appellere til en helt ny type pædagogstuderende, nemlig dem, som har interesse for at udvikle det pædagogiske arbejdsfelt, så det inkluderer et teknologisk og produktorienteret perspektiv," siger projektleder Mette Richter.

Om BISI
På pædagoguddannelsen i Odense har man oprettet et nyt internationalt uddannelsestilbud BISI (Building Interfaces for Social Inclusions).
• Pædagog- og it-studerende skal i samarbejde udvikle nye velfærdsteknologier.
• Bag semestret står Pædagoguddannelsen i Odense, University College Lillebælt, Erhvervsakademiet Lillebælt og Aalborg Universitet Esbjerg.
• I alt 60 studerende - fra Spanien, Litauen, Letland, Østrig, Tyskland, Ungarn, Slovakiet, Tyrkiet, Rumænien, Kina og Danmark- er startet op i februar 2011.