Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 21
Ingen gratister her
Den gamle parole "intet samarbejde med uorganiserede" håndhæves i BUPL Afd. 3, som sammen med fagforeningen i Viborg Amt har det laveste antal B-medlemmer, det vil sige folk, der kun betaler til arbejdsløshedskassen
Af: Ivan Enoksen
Tipper Larsen går for at være en fin fyr. Omsorgsfuld og iderig, engageret, god til sit arbejde og forstående over for menneskelig svaghed. Han er i øvrigt også ret stolt af sin fagforening og det, den står for. Fællesskab, solidaritet og gang i den. Blandt andet.
»Derfor forventer jeg også, at folkene på min arbejdsplads er medlem af den. Nej, det er forkert sagt, jeg insisterer,« indrømmer Tipper Larsen, der som mangeårig tillidsmand på Fritter Fræk i Ballerup Kommune kan tilskrives en del af æren for, at hans fagforening - BUPL Afd. 3 - kan bryste sig af have en organisationsprocent på 97,8. Ud af 1022 medlemmer er det bare 22, svarende til 2,2 procent, som er sluppet afsted med at holde sig uden for det faglige fællesskab.
Sammen med BUPL Viborg Amt har den københavnske forstadsfagforening, omfattende kommunerne Ballerup og Ledøje-Smørum, den laveste andel af såkaldte B-medlemmer. Det er de folk, som nøjes med at betale kontingent til arbejdsløshedskassen.
»Der er en mange gange bekræftet holdning på vores generalforsamling, at vi ikke vil arbejde sammen med uorganiserede. Som tillidsmand hører det til min opgave at sørge for, at de folk, vi får ind på arbejdspladsen, er medlem af BUPL. I udgangspunktet forventer jeg, at de er det, men jeg kontrollerer det også.«
Og hvis de ikke er det eller eventuelt holder op med at være det?
»Så må jeg have fat i dem og høre, hvad årsagen er. Det viser sig i de allerfleste tilfælde, at de er blevet slettet på grund af restance. "Se at få det bragt i orden, lav en afdragsordning. Husleje og fagforening skal betales som det første, anden gæld kan man bedre rode sig ud af", plejer jeg at sige til dem.«
Hvis det ikke virker, hvis fravalget af fagforeningen er bevidst?
»Der er foreningsfrihed her i landet, det er sandt, men det er klart, at vedkommendes psykiske arbejdsmiljø risikerer ikke at blive ret godt. Vi er måske ude i noget med en kold skulder fra kollegerne.«
Er I altid så hårde i filten?
»Der er forskel på, om det er en fastansat eller en vikar. Hvis vikaren er der kort, så er det sin sag at forlange, at der skal betales 1000 kroner i kontingent ud af beskeden løn.«

Få B-medlemmer i Viborg. Listen over B-medlemmer i BUPLs 22 fagforeninger viser, at det er de små af dem, at man har relativt færrest uorganiserede gratister.
Det tror Torben Skouby, faglig sekretær og a-kasseleder hos BUPL Viborg Amt, den anden topscorer, hvad høj organisationsprocent angår, ikke er nogen tilfældighed.
»I en lille fagforening ved folkene ude i institutionerne, hvem vi på fagforeningskontoret er, og vi har ofte lejlighed til at se dem i øjnene. Det må gøre en forskel, for man kan ikke forklare den lille andel af B-medlemmer hos os med en meget aktiv indsats fra vores side. Vi har da diskuteret, hvad vi kunne gøre for at få de sidste par procent med, men har valgt ikke at binde ressourcer i en hvervekampagne. Det hænder da, at medlemmer ringer og spørger, om man kan nøjes med at være medlem af arbejdsløshedskasse. Ja, siger vi, det kan man godt, men det har konsekvenser. Hvis I melder jer ud af fagforeningen, så hverken kan eller vil fagforeningen hjælpe jer, når lønnen skal forhandles, eller der opstår problemer i ansættelsen. Bare så I ved.« l


B-med- Medl. B-medl.
lemmer i alt i procent
København 224 2576 8,7
Frederiksberg 56 884 6,3
Afd. 1 127 1803 7,0
Afd. 2 76 1576 4,8
Afd. 3 22 1022 2,2
Afd. 4 60 1555 3,9
Afd. 5 87 1839 4,7
Afd. 6 16 579 2,8
Frederiksborg 359 4278 8,4
Roskilde Amt 138 2844 4,9
Vestsjælland 121 2743 4,4
Storstrøms Amt 100 2231 4,5
Bornholm 18 356 5,1
Fyns Amt 84 2264 3,7
Odense 70 1898 3,7
Sønderjylland 84 2145 3,9
Ribe Amt 56 2166 2,6
Vejle Amt 145 3347 4,3
Ringkøbing Amt 112 2338 4,8
Århus Amt 152 3482 4,4
Århus Kommune 191 4227 4,5
Viborg Amt 41 1841 2,2
Nordjylland 144 4540 3,2
Total 2483 52.534 4,7
Kilde: BUPLs medlemsafdeling. Status pr. januar 2001