Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
BUPL KONGRES 2012: BUPL's ledelse slanket
Af: Julie Hardbo Larsen Trine Vinther Larsen Steffen Hagemann Vibeke Bye Jensen og Lene Søborg
I tyve år har der været syv medlemmer af BUPL’s daglige politiske ledelse, forretningsudvalget. Men frem­over vil der kun være fem. Med 158 stemmer for og 68 stemmer imod vedtog BUPL’s kongres at slanke den politiske top.
På trods af det store flertal var det kun syv stemmer, der skilte forslaget fra at falde. For forretnings­udvalgets størrelse er bestemt i vedtægterne, og dem skal der to tredjedeles flertal til for at ændre. 69,6 procent stemte for.
BUPL-formand Henning Pedersen, blev direkte spurgt, om forretningsudvalget ville kunne løse opgaven, hvis det blev reduceret til fem medlemmer.
»Selvfølgelig kan fem FU-medlemmer løse den poli­tiske opgave,« svarede han.
»Personligt mener jeg, at et forretningsudvalg på fem medlemmer kunne betyde, at alle medlemmer ikke tænker i søjler og deres egne ansvarsområder, men på tværs,« sagde formanden.
Som en direkte konsekvens af beslutningen om at skære to medlemmer væk i forretningsudvalget annoncerede faglig sekretær i forretningsudvalget Lis Pedersen, at hun ikke ville genopstille til forretningsudvalget. Den 63-årige politiske veteran, der har siddet 10 år i BUPL’s forretningsudvalg, var selv en varm fortaler for et forretningsudvalg med syv medlemmer.