Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 20
Kolonien - en truet art
Trange daginstitutionsbudgetter går ud over den årlige kolonitur. I Ryslinge Kommune har over halvdelen af daginstitutionerne på grund af nedskæringer valgt kolonien delvist eller helt fra. Andre institutioner tænker kreativt for at finde plads i budgettet. Børn&Unge tog med Myretuen på koloni og oplevede, hvad andre går glip af
Af: Trine Vinther Larsen
Årets kolonitema i børnehaven Myretuen er "sørøvere på en øde ø". Da Børn&Unge besøger kolonien på dens andendag, er sørøverflagene allerede hejst, og vi bliver mødt af en flok pjaltede pirater. Hvert barn har fået en lille kuffert med, som de kan samle minder fra turen sammen i. Fireårige Rasmus viser stolt indholdet i sin kuffert. Den er fyldt med sten og muslingeskaller, som han har fundet på den nærliggende strand.
"Nej, det er ikke sten, det er guldmønter," siger Rasmus.
Børnene har ikke svært ved at leve sig ind i sørøverlivet, og de voksne leger livligt med. Under skattejagten forvandler pædagog Majolein Thur sig til den frygtindgydende søulk Skævben. Med ketchup i hovedet, paryk på håret og en farlig kæp i hånden springer hun rundt og spyer hollandske gloser efter børnene, så de bliver rigtig bange.
"Marjolein er farlig. Hun skal tage det af," siger treårige Klara grædende, da de møder søulken, som vil forsvare sin skat.
Andre børn var længere tid om at gennemskue, hvem der gemte sig bag den farlige udklædning.
"Jeg kunne ikke huske, hvem af de voksne der er væk," siger Emilie på fem år.
Men Stine havde regnet den ud med det samme.
"Jeg så, sørøveren var falsk, fordi hun snød med krykken. Hun kunne jo godt lande på det dårlige ben, når hun hoppede," siger Stine, der også havde set, at Marjolein ikke var med på skattejagten.
"Så kunne jeg jo lægge to og to sammen," siger hun.
Da pædagogerne får jaget søulken væk, er der fri adgang til skattekisten fyldt med chokolade-guldmønter. Sebastian er ikke overrasket.
"Der er altid guld i en skat," siger han.
Chokolademønterne er ellers det eneste guld, der bliver spundet på kolonituren. Pædagog og tillidsmand Tove Kruse fortæller, at andre institutioner i Ryslinge Kommune ikke forstår, at Myretuen stadig orker at tage på koloni.
"Der står jo nærmest idiot på ryggen af os, for rent økonomisk får vi ikke noget ud af det. Nattillægget er latterligt symbolsk, og det kræver megen planlægning og mange penge ud af et institutionsbudget at tage af sted. Men omvendt får vi så mange gyldne øjeblikke ud af det, at kolonien bliver det sidste, vi sparer væk," siger hun.
Hjemme på væggen i Ryslinge hænger billederne fra sidste års koloni.
"Især giver kolonien os en masse fælles oplevelser, som billederne kan minde os om resten af året. Sidste år var temaet skovtrolde, og vi har tit talt om, hvordan jeg var klædt ud som trold. Hele næste år vil det være Marjolein som søulk, der bliver det store samtaleemne," siger Tove Kruse.

Kreativt budget. Børn&Unge har ringet til ni institutioner i Ryslinge Kommune, som plejer at tage på koloni. Inden for de sidste ti år har fem af disse institutioner sparet kolonien enten helt eller delvist væk. Alle på grund af økonomien. Myretuen har da også tænkt kreativt for at komme afsted.
"Vi sparer penge ved for eksempel at købe legetøj i et genbrugscenter og møbler gennem Gul og Gratis. Og sidste år, da børnene skulle lave julegaver, tog vi hen på en genbrugsplads og fandt ting og materialer, vi kunne lave gaver ud af. På den måde har vi stadig råd til kolonien," siger Tove Kruse.
Souschef Lida List forklarer, at forældrene også hjælper til.
"For eksempel skriver forældrene på en seddel nede i institutionen, hvem der tager hvilke madvarer med. På den måde er provianten klaret," siger hun.
Myretuen har til gengæld betalt bussen, som har fragtet de 20 børn og ni voksne til Enebær Odde, et fredet område 50 kilometer fra Ryslinge. Her har institutionen lejet Martinegården i tre dage for 2000 kroner.
"Forældrene har så givet et bidrag på 125 kroner per barn, som faktisk dækker lejen, og så kommer de selv og henter børnene. De kommer i morgen til kaffe og kage og kan se, hvor børnene har været, så de ved, hvad børnene snakker om, når de kommer hjem," siger Lida List.

Stille børn blomstrer op. I hverdagen passer cirka tre pædagoger børnehavens 20 børn, men på kolonien er hele ni voksne med. Foruden Myretuens tre faste medarbejdere er også en militærnægter, en studerende, en vikar og tre pædagoger fra Ryslinge Friskoles fritidsklub med på koloni.
"At vi er sammen her giver meget mere, end hvis vi holdt personaleseminar en aften i Myretuen. Når vi er sammen døgnet rundt, lærer vi at give plads til, at man kan være tvær eller træt. Vi har delt opgaverne mellem os, sådan at nogle laver det praktiske, og andre sørger for aktiviteter, men vi hjælper hinanden, når der er brug for det, for ingen kan være på hele tiden i tre døgn," siger klubpædagog Jørn Jensen.
Tove Kruse finder det især værdifuldt at se så mange nye sider af børnene.
"De børn, der er mere sårbare og stille til daglig, kan pludselig vise sig anderledes robuste og udadvendte herude under åben himmel. Vi får mange nye vinkler på børnene, som også er guld værd i forbindelse med forældresamtaler," siger hun.
Tove Kruse mener, børnene har godt af at sove hjemmefra.
"Det er skønt at se, hvordan de tager sig af hinanden. Nye venskaber udvikles, og de store nusser om de små. I morges sørgede Emilie på fem for eksempel for at Klara på tre fik sine cornflakes," siger hun.
Pædagogerne fra Myretuen forstår ikke de institutioner, som ofrer kolonituren måske til fordel for en ekstra kontorhjælp til det stadig tungere administrative arbejde. For knap ti år siden var der i Ryslinge Kommune en fast post på daginstitutionsbudgettet, som hed koloni. I dag er der økonomistyring i daginstitutionerne. Beregnet ud fra antallet af børn får lederen en sum penge, som hun selv skal fordele på institutionens budgetposter. På grund af de senere års nedskæringer har over halvdelen af børnehaverne og fritidsinstitutionerne i dag sparet kolonien væk. Fire ud af ni børnehaver tager slet ikke på koloni, og Vulkanhuset, der både er en børnehave og en SFO tilknyttet Trunderup Friskole, arrangerer nu kun koloni for børnehavebørnene.
"Vi har oplevet nedskæring på nedskæring, og sidste år besluttede Børne- og Kulturudvalget i Ryslinge Kommune, at daginstitutionerne i kommunen skulle skære yderligere 1,5 procent af budgetterne. For os betyder det i år besparelser på 100.000 kroner, og det kan især mærkes på de sjove aktiviteter," siger daginstitutionsleder Bjørn Pihl Trane.
"Jeg er nødt til at prioritere løn og daglige driftsomkostninger fremfor kolonien," siger han.
Ligesom Myretuen er han nødt til at bede forældrene bidrage, når børnehaven skal på koloni.
"Det kan jeg, fordi Vulkanhuset er en puljeinstitution, som er tilknyttet en friskole, men denne nødløsning er ikke legal for kommunalt drevne børnehaver," påpeger han.
Det har Tove Busch, leder af den kommunale børneinstitution Ryslinge Børnecenter, taget konsekvensen af. Hun synes ikke, det er rimeligt, at forældrene skal punge ud, og sammen med tre andre kommunale daginstitutionsledere besluttede hun for flere år siden at spare kolonien væk i protest mod kommunen.
"Det hjalp ikke. Jeg har ikke fået flere penge på budgettet, men det virker principielt forkert, at kommunen først sparer en udgift væk, og så bagefter kræver den ind af forældrene, og det ville vi ikke være med til," siger Tove Busch.
Dengang syntes hun, institutionen mistede noget meget værdifuldt, men i dag stiller hun spørgsmålstegn ved, om kolonier er tidsvarende.
"Børnene kommer meget mere på ferie i dag, og mange har været kloden rundt, inden de er otte år. Så man skal nok ikke tage på koloni for at komme ud og opleve, men mere for at dyrke de sociale fællesskaber i institutionen imellem både børn og personale," siger Tove Busch.

Alternativer. Da Børn&Unge ringer til Gislev Børnehave, er daginstitutionsleder Illa Jacobsen ved at forberede aftenens overnatning i børnehaven.
"Det er et af de alternativer, vi har til at tage på koloni," siger hun.
"Det er kun på grund af pengene, vi valgte kolonien fra. Vi vil ikke bede forældrene lægge 500 kroner, for det er ikke alle, der kan bære den ekstra udgift, og slet ikke dem, der har mere end et barn i institution," siger hun.
"I dag kan vi lave en tur ud til stranden, en idrætsdag eller tage på skovtur, men de få timers ekskursion bliver aldrig det samme som at vågne op sammen med børnene i et telt ude ved vandet," fastslår Illa Jacobsen.
Pædagogerne får et tillæg på 275 kroner per nat, så det er ikke dem, der udhuler budgetterne, men derimod udgifter til mad, materialer, husleje, busleje og masser af tid til planlægning. Men børn- og unge-chef i Ryslinge Kommune, Åse Reck, kan ikke forstå, at institutionerne ikke har tid og råd til koloni. Kommunen blander sig ikke i, om institutionen på budgettet prioriterer koloni eller noget andet, men Åse Reck forstår ikke klagerne over nedskæringer.
"Der er jo kun skåret i deres budgetter, fordi der er faldende børnetal, og de fleste af vores institutioner har sidste år haft overskud i regnskabet. De har altså haft mulighed for at disponere, så de kunne komme på koloni, hvis det var det, de ville," siger hun.