Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 16
Inklusion. Daginstitutioner mangler penge til inklusion
Mens landets vuggestuer og børnehaver i stigende grad skal rumme børn med særlige behov, følger de nødvendige ressourcer sjældent med fra kommunerne. Det viser en undersøgelse fra Politiken.
Af: Laura Philbert
Almindelige daginstitutioner skal i dag rumme flere og flere børn med psykiske eller fysiske handikap eller adfærdsvanskeligheder, men ofte uden de nødvendige
ressourcer fra kommunerne. Hver tredje daginstitution har slet ikke modtaget ekstra midler til inklusion, viser en undersøgelse foretaget af Politiken Research.
Og inklusion uden de nødvendige ressourcer gør det svært for institutionerne at løfte opgaven. »Vi har børn, der har brug for en til en-voksenkontakt hele dagen. Når der kun bliver bevilget 14 timers støtte inklusive kurser, supervision og andet fravær, er det umuligt med en forsvarlig inklusion«, siger en institu­tions­­­­leder, der ønsker at være anonym. Undersøgelsen viser, at man i de 980 adspurgte institutioner har inkluderet knap 10 procent flere børn med særlige behov i løbet af de seneste to år, så der i dag er omkring 2.600. Under hver femte har modtaget støttemidler til alle børn med særlige behov.

En spareøvelse. BUPL’s formand, Henning Pedersen, mener, at inklusion kan gavne børn med særlige behov, men kun hvis de nødvendige ressourcer følger med.
»Undersøgelsen viser, at inklusion er blevet en spareøvelse i nogle kommuner. Selvom kommunerne påstår det modsatte, fortæller det noget om, at de ikke afsætter de penge, der skal til for at kunne gennemføre opgaven fuldt ud,« siger Henning Pedersen til Radioavisen.
I 65 procent af institutionerne bruger pædagogerne ifølge Politikens undersøgelse mere tid på børn med særlige behov end for to år siden. Børnene bliver også i stigende grad passet af fastansat personale, mens brugen af støttepædagoger og specialister falder.
I Kommunernes Landsforening (KL) afviser man ikke, at nogle kommuner giver for lidt støtte til inklusion af meget krævende børn.
»Jeg tør ikke sige det. Billedet er meget forskelligt. Selvfølgelig er der brug for en ekstra indsats, når flere børn skal inkluderes. Men det behøver ikke handle om penge. Det handler i høj grad om efteruddannelse af pædagogerne og ofte også om at organisere børnegrupperne anderledes,« siger formand for børne- og kulturudvalget i KL, Jane Findahl (SF), til Politiken.
Støtten kan blandt andet bestå af en støttepædagog tilknyttet et specifikt barn, en bedre normering end normalt i institutionen eller vejledning af pædagogerne i inklusion.