Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 41
Praktikpladser under pres
Kommunernes massive besparelser på børne- og ungeområdet kan få antallet af pædagogiske praktikpladser til at falde markant. Især de små og sårbare institutioner vil satse på fast personale.
Af: John Peters
Antallet af de pædagogiske uddannelsespladser er inde i en nedadgående spiral som følge af kommunernes planlagte besparelser på børne- og ungeområdet, og de første institutioner har allerede meldt klart ud og droppet en eller flere praktikpladser.
Det gælder f.eks. Fjordsgade Skoles SFO i Århus, der har besluttet at drosle antallet af praktikpladser ned fra tre til kun en.
"Vi sender et klart signal om, at vi ikke længere ønsker at være uddannelsesinstitution, og fra 1. august næste år vil vi kun have en studerende i praktik hos os," siger lederen af SFO'en, Henrik Engel. Århus Kommune skal spare 240 mio. kr., og det er navnlig børne- og ungeområdet, som igen skal holde for.
"Med de nedskæringer, der kommer, vil de studerende helt berettiget spørge, om de er medarbejdere eller studerende, og det er en af årsagerne til, at vi skærer antallet af praktikpladser ned," siger Henrik Engel, der mener, at en stor del af problematikken vil kunne løses ved, at de pædagogstuderende fik SU i stedet for praktikløn.

Små institutioner vil skære. Også Odense Kommune står overfor store indskrænkninger på det pædagogiske område, og hos BUPL Fyn er der bekymring for, at især de små og sårbare institutioner vil sænke antallet af praktikpladser.
"Studerende er en slags svingdørs-medarbejere, som kræver noget overskud, og det er ikke sikkert, at de små institutioner får det, med de sparemål kommunerne har," siger Anne Apollo fra BUPL Fyn.
Det er endnu for tidligt at sige noget præcist om de samlede praktikpladser, men Anne Apolle har hørt fra institutionerne, at en del overvejer at skære ned på praktikpladserne.
"Institutionerne kan som en form for straf overfor kommunen reagere ved at satse på fast personale og droppe de studerende. Argumentet er, at de ikke længere har tid til at uddanne nye pædagoger," siger Anne Apollo.
BUPL's næstformand, Annette Trads Hansen, kan godt forstå institutionernes bekymring, og hun frygter, at det er de dygtigste uddannelsesinstitutioner, der kan falde fra. Men samtidig holder hun fast i, at kommunerne har pligt til at fremskaffe det fornødne antal praktikpladser.
"Et af problemerne er, at kvaliteten af uddannelsen risikerer at få et skud for boven, og vi kan komme ind i nogle interne problematikker i forbindelse med praktikpladser, som vi ikke har brug for," siger Annette Trads Hansen.

Kortsynet politik. I PLS - de pædagogstuderendes sammenslutning - er formanden Søren Ekstrand stærkt utilfreds med, at kortsigtede kommunale besparelser risikerer at få indflydelse på pædagogernes uddannelse. PLS har endnu ikke overblik over, hvor mange uddannelsespladser der falder væk, men han peger på, at politikerne tidligere har taget fejl, når de skulle vurdere det fremtidige behov for uddannet arbejdskraft.
"Vi har set hvordan det er gået med læger, ingeniører og lærere, og sådan skulle det nødigt gå med pædagogfaget. Især i en tid hvor mange af de pædagogiske kvaliteter bliver mere og mere efterspurgte, ikke kun på børne- og ungeområdet, men også inden for ældre- og handicapområdet," siger Søren Ekstrand.
Han mener ligesom Annette Trads Hansen, at kommunerne har indgået en aftale om at skaffe det nødvendige antal praktikpladser, og han understreger, at PLS vil holde kommunerne fast på den aftale.