Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Æstetikken skal ind i børnebilledet
Daginstitutioner skal have et æstetisk børnemiljø, men hvad ligger der i dette begreb? Det har fire institutioner i Aarhus sat sig for at finde ud af.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Børn har ifølge lovgivningen krav på et æstetisk børnemiljø i daginstitutionerne. Det handler ifølge Dansk Center for Undervisningsmiljø om, hvordan børn sanser og påvirkes af de rum og rammer, der omgiver dem. Men det er ikke alle pædagoger, der kender til begrebet eller arbejder med det til daglig. Med projektet ’Mere æstetik i børnemiljøer’ besluttede fire institutioner i Aarhus sig for at udvikle det æstetiske børnemiljø i håb om, at også andre institutioner kunne blive inspireret til at arbejde med æstetikken i deres pædagogiske praksis.

Sådan gjorde vi
Projektlederen interviewede medarbejderne for at undersøge, hvordan de opfatter det æstetiske børnemiljø og arbejder med det til hverdag. Næste skridt var, at deltagerne udvekslede erfaringer. Der var brug for i fællesskab at diskutere, hvad man lagde i begrebet, og hvordan man kunne forbedre det inden for institutionernes rammer. Hver institution kom med tiltag, som de forpligtede sig til at arbejde videre med i deres egen pædagogiske praksis. Det kunne eksempelvis være at filme sig selv og observere, hvordan man sætter rammer om børnenes leg.

Det lærte vi
Det kan nemt opfattes som et problem, at mange pædagoger ikke har en fast definition af ’æstetiske børnemiljøer’, for så bliver det uhåndgribeligt at arbejde med. Institutionerne i projektet er dog nået frem til, at der ligger et stort potentiale i det brede begreb. Det handler ikke kun om, at de voksne sætter gang i kreative aktiviteter i institutionen. Æstetisk børnemiljø er også børnenes leg og et fokus på, hvordan pædagoger kan understøtte legen. Når et barn bliver påvirket gennem sine sanser og får mulighed for at lege og skabe, er det en vigtig æstetisk erkendelsesproces.

Lær af os
● Vær nærværende. Det er afgørende for et æstetisk børnemiljø.
● Tag børnenes leg alvorligt.
● I skal turde gå i barneperspektiv og se legen gennem børnenes øjne.

Om projektet
Projektet ’Mere æstetik i børnemiljøer’ bygger på projektleder Trine Bangsgaard Petersens speciale i pædagogisk sociologi. Her fandt hun og makkeren Ingrid Schou ud af, at der mangler viden om æstetiske børnemiljøer i daginstitutioner. Med udviklingsmidler fra BUPL finder projektet sted i fire 3-6- årsinstitutioner i Trøjborg Dagtilbud i Aarhus. Erfaringerne fra projektet bliver nu brugt til at holde fokus på det æstetiske børnemiljø i institutionernes daglige arbejde. For mere information, kontakt projektleder Trine Bangsgaard Petersen på trine.bangsgaard@gmail.com