Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Drop usikkerheden. Lillebror fortæller om autisme
De voksne skal blive klogere på de sorger og glæder, der er en del af hverdagen for børn med en bror eller søster med autisme.
Af: Sara Marie Dynesen
Forfatter og pædagog Karin J. Frihed har i mange år arbejdet med søskende til børn med autisme. Her blev det klart for forfatteren, at der manglede litteratur, der henvender sig direkte til netop denne gruppe af børn. I bogen ­’Autismen tæt på’ beskriver børn deres hverdag som søskende til et barn med autisme. De fortæller levende om de udfordringer, som de står over for, både i familien og i mødet med omverdenen.
»Jeg brugte børnenes egne ord. Det skal ikke være de voksne, der sætter ord på børnenes følelser. Jeg fortolker ikke deres fortællinger, men lader deres ord stå for sig selv,« fortæller Karin J. Frihed.

Hvordan kan pædagoger bruge bogen?
»Bogen skal bruges til at få indsigt i, hvordan søskende har det set fra deres eget perspektiv. Når man møder søskende til børn med autisme i institutionerne, kan man gennem bogen få en idé om, hvad det er for et barn, man møder, og de forskellige problematikker de lever med.«

Hvordan støtter man bedst børn, der har søskende med autisme?
»Vi skal respektere deres udsagn og følelser. De kan have dårlige dage og være kede af det, samtidig med at de skal forholde sig til hverdagen med en handicappet bror eller søster. Som voksne er vi rigtig gode til at sige ’det skal nok gå’. Men det er ikke sikkert, at det nok skal gå, for sådan ser verden ikke altid ud. Det kan være benhårdt arbejde at være søskende til et barn med autisme, selvom man elsker hinanden højt.«

Hvordan undgår man at overse børnenes behov?
»Der skal mere fokus på dem. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de er en overset gruppe, men der er ikke meget fokus på dem i øjeblikket. Det er børn, man skal være særligt opmærksom på, for de er gode til at skjule, hvordan de har det. De kan hurtigt blive nummer to i familien, fordi opmærksomheden er på deres handicappede søskende. Mange er gode til at tilpasse sig.«

Bogen er skrevet med børnenes egne ord. Hvorfor?
»Hvis vi vil blive klogere på børnenes situation, må vi spørge dem, hvordan de har det. Den litteratur, der findes på området i forvejen, er skrevet af voksne, der beskriver søskenderelationer set udefra. Så derfor skal det være børnene selv, der beskriver verden fra deres synspunkt. Når børnene selv fortæller, og vi forholder os til, hvad de i virkeligheden siger, så får vi en øjenåbner.«

Om guiden

’Autismen tæt på’ af Karin J. Frihed. 16 børn og voksne fortæller med egne ord om at have søskende med autisme. Bogen er også tænkt som inspiration for at skabe bedre grundlag for at tale med søskende til børn med autisme. Forlaget Kahrius, 108 sider, vejl. pris 159 kr.

Om forfatteren
Karin J. Frihed er pædagog. I 25 år har hun arbejdet som systemisk terapeut inden for autismeområdet, hovedsageligt med børn og unge. Hun var i midten af 1990’erne med til at starte en søskendegruppe.