Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 06
Gyldne håndtryk; Gammel gæld indregnet
Andy Andresen, tidligere sekretariatschef i BUPL, mener, at aftrædelsesordning fremstilles mere gylden, end den reelt er.
Af: Ivan Enoksen
Især én ting i forløbet af den sag, som førte frem til hans egen og to andre chefers afgang, fortryder Andy Andresen.
"Vi tre skulle have fastholdt advarslen, fordi den var saglig og velbegrundet. I så fald var vi nok blevet afskediget, men det havde givet en meget renere sag, og det ville både vi og BUPL have været bedre tjent med," siger Andy Andresen til Børn&Unge.
En andet forhold, som undrer den fratrådte sekretariatschef, er, at BUPL opgør omkostningerne ved fratrædelsesordningerne til 4,4 millioner kroner.
"Det er efter mit regnestykke 500.000 kroner for meget. Man har indregnet tilgodehavende ferie og omsorgsdage, men det er jo omkostninger, som ikke har med vores fratræden at gøre. Det havde nok ikke gjort nogen større forskel for reaktionerne, om beløbet var 4,4 eller 3,9 millioner kroner, men jeg synes, at ret skal være ret," siger Andy Andresen, som i øvrigt på eget initiativ frasagde sig 10 ud af de 22 måneders fratrædelsesløn, som aftalen med BUPL's forretningsudvalg indeholdt.
Personalechef Yvonne Barnholdt har ikke ønsket at udtale sig.