Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 29
BUPL skal tage teten
Besparelser på børneområdet prægede debatten om beretningen på BUPL's kongres. Små 30 indlæg fra salen gjorde deres til at vise nedskæringernes brutale konsekvenser for pædagoger, børn og unge. BUPL skal ind i kampen, lød det fra flere talere.
Af: Trine Vinter Larsen
Flot, faglig, præcis, nærværende, klar, tydelig, interessant og rigtig.
Adjektiverne, som de kongresdelegerede brugte under debatten om formandens fremlæggelse af BUPL's beretning, var både mange og positive.
Der var ikke meget kritik at spore fra de knap 30 talere fra salen, som ville kommentere beretningen.
Og efter samlet set tre timers debat, som strakte sig over to dage på kongressen, kunne salen derfor enstemmigt vedtage beretningen.
Henning Pedersen takkede i sine afsluttende bemærkninger for de mange indlæg, som han betragtede som 'en fremragende udbygning og nuancering af den beretning, som hovedbestyrelsen har lavet og den mundtlige beretning, der blev fremlagt i går'.

Brutale besparelser. Mens kritikken var fraværende i forhold til beretningen, så haglede malurterne til gengæld ned over den svære situation for børn, unge og pædagoger, som beretningen beskriver.
De institutionsledere, studerende, fagforeningsansatte, pædagoger og forretningsudvalgsmedlemmer, som gik på talerstolen, udtrykte hver især deres store bekymring på hver deres områder.
"Vi ser kommuner fyre pædagoger fra hoveddøren, samtidig med at de ansætter dem i løntilskud ad bagdøren. Det er ren kassetænkning," sagde formand i BUPL Midtsjælland Bertha Langhoff Hansen, der også kritiserede kommunernes lidt for smarte afskedigelser af de ældre medarbejdere.
"Vores medlemmer går ikke på efterløn. De bliver nu tvunget på efterløn, og det er ikke til et liv med rødvin og golfspil, men fordi de har brug for tilbagetrækning, eller fordi de ikke kan få lov til at blive," sagde hun.

Læring under pres. De delegerede fra Pædagogstuderendes Studieorganisation (PLS) var hyppige gæster på talerstolen, og de tegnede et sørgeligt billede af besparelsernes konsekvenser for fremtidens pædagoger.
"Læringsrummet i praktikkerne er under pres," sagde faglig sekretær Kasper Madsen. Han beskrev, hvordan studerende ringer til PLS og fortæller, at de bliver presset til at sige deres arbejde op, fordi de ikke har de fornødne kompetencer, som praktikinstitutionen forventer - og det skyldes ikke mindst besparelser på uddannelsen.
Eller de studerende spørger, om det kan være rigtigt, at praktikvejledning skal foregå på legepladsen, mens de skal se efter 20 børn. Alternativt får de at vide, at de kan møde en time før åbningstid, hvis de vil have praktikvejledning, og de skal selv betale tiden.
Og ofte pålægges studerende ansvaret at være alene med 12 vuggestuebørn, fordi normeringerne er så pressede.
"Vi ved det skyldes nedskæringer, men der må gøres noget nu," sagde Kasper Madsen og appellerede til, at BUPL's tillidsrepræsentanter på institutionerne vil tage affære.

Tag teten. Den bøn faldt ikke på et tørt sted, for flere talere greb i egen barm og opfordrede til, at fagbevægelsen selv kommer op på beatet, går til kamp imod besparelserne og arbejder både pædagogisk og politisk for et bedre børne- og pædagogliv.
"De aktive kræfter i fagbevægelsen må finde sammen. Nogle skal tage teten, og BUPL må være med. Derfor er det vigtigt, at der fra denne kongres udsendes et signal om at få igangsat aktiviteter, der kan forene kræfterne om en anden politik," sagde Ulla Nygaard, næstformand i BUPL Århus.
Hun understregede, at BUPL skal være med både centralt, hvor beslutningerne tages, og lokalt, hvor pædagogerne hver dag står med problemerne.
Den pointe havde Kim Morten Jørgensen, formand for BUPL Syd­jylland, også med sig på talerstolen.
"Et godt børneliv og et godt pædagogliv kræver et stærkt BUPL, og det er et BUPL, som er parat til at møde medlemmerne, der hvor de er. Et BUPL, som er til stede på legepladsen, i personalerummet, på lederens kontor, ja helt derude ved dem, vi kalder medlemmerne," sagde han.