Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 43
Hverdagsbilleder
Børn, unge og voksne fra københavnske institutioner har taget billeder af det bedste i deres hverdag. Billederne blev udstillet to dage i sidste uge og skal være med til at påvirke politikerne til at øge kvaliteten af velfærden. Fire pædagogiske fagforeninger har været sammen om projektet
Af: Vibeke Bye Jensen
Billeder af vennerne, af tid til samvær, af yndlingsting eller kæledyr. Billeder af pædagoger, der gerne må være lidt gladere, af den pædagog, der er god at spille skak med, af sommerfesten på fritidshjemmet og af en smuk kjole. Buddene på det bedste i hverdagen var mange på den fotoudstilling, som i sidste uge prydede festsalen på Arbejdermuseet i Rømersgade.
De fire pædagogiske fagforeninger i Hovedstaden, BUPL København, LFS, SL København og Frederiksberg samt PMF København og Frederiksberg, har givet 200 engangskameraer til brugere af mange forskellige slags institutioner: Børnehaver, fritidshjem, herberger, bosteder for psykisk- og fysisk udviklingshæmmede og dagcentre. Resultatet var 5.400 billeder, hvoraf cirka 200 kom med på udstillingen.
Billederne er et af fagforeningernes indslag i valg-kampen op til kommunal-valget den 2. november. De er tænkt som en anderledes øjenåbner til de politikere, der bestemmer vilkår og rammer i københavnske institutioner. For som Ulla Baggesgaard, LFS, udtrykker det:
»Hvad ved en offentlige mening om, hvad der er velfærd for Søren, der tilbringer natten på gaden, eller for Kim, der går på fritidshjem. Velfærd er ikke kun ideologi, men handler i høj grad om, hvad der er vigtigt for det enkelte menneske.«
Ønsket er, at der sættes fokus på kvaliteten af velfærden og på at give personalet i institutionerne mulighed for at bidrage til en god hverdag med deres professionalisme og faglighed, som Henriette Brockdorff, formand for BUPL København udtrykker det.
»Derfor er det naturligvis også et krav, at der fra Københavns Kommunes side afsættes de fornødne midler til efter- og videreuddannelse, således at vi til stadighed bliver bedre til at udføre vores job blandt andet til gavn for disse fotografer,« siger hun.

God dokumentation. Sammen med hvert foto følger en tekst, som er forfattet af fotografen selv. Der har været lagt vægt på, at arbejdet med billederne har været en pædagogisk proces, hvor børn, unge og voksne har været frit stillet i motivvalget, men hvor de samtidig haft mulighed for at snakke med pædagogerne om deres bud på det bedste i hverdagen.
Kim Rasmussen, børneforsker fra Højvangsseminariet, har været vejleder og konsulent på projektet.
Han mener, at fotoudstillingen er en god måde at lade de svage i samfundet komme til orde på.
»Der ville ikke være noget nemmere end at lade pædagogerne tage billeder af velfærd. Men det, at de har givet kameraet fra sig, er den bedste måde at tænke profession på,« siger han.
På spørgsmålet om fotoprojekter med udlevering af engangskameraer ikke er ved at være en lidt slidt trend, svarer Kim Rasmussen:
»Skidt med det. Det er en god idé og en god måde at få dokumenteret, hvad folk uden de store talegaver mener om deres liv.«
Henriette Brockdorff advarer mod, at vi overfortolker billedernes budskaber.
»Man kan da tænke mange gange: Er det virkelig det bedste i det menneskes liv, som han har taget et billede af, for så står det virkelig dårligt til mange steder. Jeg synes, at vi skal se det, fotografen ser, og tænke efter om vores ideal virkelig er bedre.«