Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 05
Mobning forebygges i børnehaven
"Fri for mobberi" er overskriften på Red Barnets antimobningsprojekt, der starter den 1. februar 2007. Det bliver det første større pilotprojekt for at forebygge mobning i børnehaver og indskolingsklasser
Af: Annette Birch
"Du må ikke komme med til min fødselsdag!" siger en 4-årig pige til en jævnaldrende pige. Den lille pige ser forbavset på hende. De andre børn vender sig væk. Hun presser tårerne tilbage og tvinger sig til ikke at græde.
Mobning foregår også i børnehaver. Derfor præsenterede Red Barnet den 1. februar 2007 et nyt projekt til at forebygge mobning, der retter sig mod de 3-8-årige børn. Det inddrager to børnehaver og en skole i hver af de udvalgte kommuner: Gentofte, Århus og Kolding. Desuden vil der løbende blive forsket i effekten af indsatsen.
Red Barnet vil fra den 1. februar stille en kuffert af redskaber til at forebygge mobning klar til projektets børnehaver og skoler. De kan for eksempel vælge at lade de store børn være bodyguards for de små, taktilmassage (blid berøringsmassage) eller at de voksne sætter fokus på, at det er i orden at være forskellige.

Mobning forebygges i børnehaven. Red Barnet peger på, at det er vigtigt med en tidlig, grundlæggende og forebyggende indsats, da børnenes grundværdier formes i børnehaven. Her skal børnene lære tolerance og respekt over for hinanden og omsorg og mod til at gribe ind, hvis en kammerat bliver drillet.
Børnehaven Humlebien er en af de børnehaver i Gentofte Kommune, som er gået med i projektet.
"Vi har tidligere grebet ind over for mobning, hvor vi har set det, men ikke arbejdet mere systematisk med det. Men vi har kunnet se, hvordan noget drilleri udvikler sig til mobning. Det vil vi gerne være med til at modvirke," siger Kirsten Bomholtz, leder af børnehaven Humlebien.
Hun understreger, at der ikke er mange eksempler på decideret mobning. Men der er eksempler på afstandtagen fra andre børn.
"Det handler om at afvise i forhold til leg eller komme hjem til andre eller gøre opmærksom på, at andre børn ikke har det sidste nye tøj. Hvis det bliver ved, kan det blive begyndelsen til mobning."

Pædagoger vil være med. Kirsten Bomholtz mener, at projektet især kan give pædagogerne nogle redskaber til at skabe et godt samarbejde mellem hjem og børnehave om mobning.
"Kimen til afstandtagen begynder i hjemmet. Det er derfor vigtigt, at forældrene er nogle gode forbilleder og viser børnene, at man skal acceptere andre og andres forskelligheder. Pædagogerne vil i højere grad turde mødes med forældre til børn med en uhensigtsmæssig adfærd, når de har nogle værktøjer i ryggen. Her vil projektet kunne hjælpe med at definere, hvad der er acceptabel og ikke-acceptabel adfærd."
I Red Barnet oplever man også, at pædagogerne efterlyser konkrete redskaber til at bekæmpe mobning i børnehaverne.
"Vi oplever stor umiddelbar interesse for ideen, og mange pædagoger efterlyser konkrete redskaber. Det er det vi prøver at give en hånd med til," siger Lars Stilling Netteberg, projektleder i Red Barnet. Han er åben overfor, at også andre end deltagerne i projektet kan rekvirere kufferten og andre informationer på deres hjemmeside.
Det er BUPL enig i.
"Vi har erfaringer med, at der er forældre og pædagoger, der ringer om mobning i børnehaver. Så fænomenet ser ud til at eksistere. Derfor er det en god ide, at der sættes ind overfor problemet med mobning - også i børnehaverne," siger Daniela Cecchin, pædagogisk udviklingskonsulent i BUPL.

DR1 deltager også i projektet med to udsendelser "Attention småbørn" på DR2 tirsdage kl. 18:20 i uge 8 og 9 (genudsendes søndage kl. 11 på DR1).