Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 30
Guatemala; Leg efter skole
Når skoledagen er slut, forvandles "Skolen på Gaden" til et fritidshjem drevet af frivillige fra vesten. En hollandsk organisation har taget initiativ til projektet
Af: Anni Lyngskær
Et af klasselokalerne på "Skolen på Gaden" udgør hver eftermiddag et fritidshjem for de 168 børn på skolen. Den hollandske organisation Caras Alegras - Glade Ansigter på dansk, har i samarbejde med "Skolen på Gaden" oprettet fritidstilbuddet. De fleste af de cirka 30 fremmødte børn denne eftermiddag er samlet om bordet med perler. En for en trækker de farvede plastiskperler på snor, og snart har alle børnene enten en halskæde eller et armbånd på.
Også 11-årige Judith Perez Velasques er i gang med at lave en halskæde. Hun går i 4. klasse på "Skolen på Gaden", er glad for at gå i skole og særlig glad for, at hun netop går her.
"På andre skoler er der ikke fritidshjem eller engelskundervisning, derfor vil jeg helst gå her," forklarer Judith.
Hun kommer fra en typisk familie i Las Rosas. I et lille hus med to rum bor hun sammen med ni familiemedlemmer. Faren har forladt familien, så de lever af morens og tantens indtægt. De arbejder i køkkenet på en restaurant. Alle hendes fire søskende går også på skolen.
Judith er født og opvokset i Las Rosas, et fattigt kvarter i storbyen Xela, hvor "Skolen på Gaden" ligger.
Det er svært at spå om fremtiden, men ifølge "Skolen på Gadens" leder, Guadalupe Pos ser den ikke specielt godt ud for børnene.
"Hvis børnene er heldige klarer de 6. klasse her. Men så går de fleste ud af skolen og får i stedet arbejde i den uformelle sektor. For eksempel i værksteder og på markeder. De har ikke nogen yderligere uddannelsesmæssig fremtid, og mange af dem gifter sig tidligt og får børn. Der er mangel på muligheder for dem," siger Guadalupe Pos.
En af årsagerne til at børnene ikke studerer videre, er at familierne har brug for de penge børnene kan tjene ved i stedet at arbejde.
Men for de af børnene, der formår at studere videre, kan fremtiden tegne lysere, fordi de så har mulighed for at bryde den onde cirkel med manglende uddannelse og jobmuligheder. Judith selv drømmer om at blive sekretær, når hun bliver voksen.

Glade forældre. Inge Loman, en 23-årig hollandsk pige, der har en uddannelse inden for udviklingsturisme, arbejder frivilligt for organisationen og står for at koordinere fritidshjemmet. Hun fortæller, at det er meget populært, og at der mindst kommer 30 af børnene hver dag.
"Ved særlige arrangementer kommer de næsten alle sammen," tilføjer hun.
I Guatemala er der ellers ikke tradition for fritidshjem, og der findes ingen decideret pædagoguddannelse, men tilsyneladende er også forældrene glade for muligheden.
"Vi har tit forældre, der kommer og siger, at de er så glade for, at deres børn, kan komme her, fordi børnene er mere glade end tidligere," fortæller Inge.
For tiden er syv frivillige tilknyttet projektet. Når de ikke laver perlekæder med børnene, står den på andre traditionelle vestlige fritidshjemsaktiviteter. For eksempel lægger børn og voksne puslespil, spiller huskespil eller de voksne fortæller eventyr.

Se også: Multimediefortælling fra Guatemala med masser af billeder, lyde samt stemninger og interviews fra børnehjemmet Hogar Abierto.