Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 15
BUPL mener: Vi elsker børnehaven
Der skal være tid til at give alle børn de bedste udviklingsbetingelser.
Af: Flemming Brøgger Andersen
Vi elsker børnehaven og det har vi, trods alt, også grund til.

Fredag den 15. maj havde dagbladet Information en større artikel med overskriften 'Vi elsker børnehaven, men det har vi ingen grund til'. Artiklen samlede en række forskeres udsagn til et bekymrende billede af kvaliteten i danske dagtilbud.
Et billede af dagtilbud med for ringe muligheder for fysisk udfoldelse, så børnene udvikler dårligere motorik med alderen. Et billede af for mange børn på for lidt plads, så børnene får mange infektioner, der hæmmer både deres fysiske og mentale udvikling.
De svageste børns behov bliver overset. Stadig større institutioner er muligvis godt for administrationen, men ikke for kontakten til det enkelte barn.
Sprogudviklingen er nærmest overladt til børnene selv, så de lærer "børnedansk" og ikke et ordentligt sprog, de kan bruge, når de begynder i skole.
Når kritikken præsenteres samlet som her, er der selvfølgelig en risiko for, at billedet bliver fortegnet, set fra det enkelte dagtilbud. Pædagogerne ved jo, at de knokler for at få dagligdagen til at hænge fornuftigt sammen og for at leve op til målene i de pædagogiske læreplaner. Og der laves jo en masse godt pædagogisk arbejde i danske dagtilbud, som vi godt kan være stolte af.
Men forskernes kritik er alligevel et vigtigt advarselssignal. Et signal om, at grænsen er ved at være nået for, hvor meget de pædagogiske institutioner kan presses på vilkårene, før det går galt.
Ja, faktisk blev den grænse nået for længe siden. Det kan vi se af tallene for pædagoger, der afskediges på grund af et for højt sygefravær. Det har nemlig været stigende i flere år, og mange pædagoger, der afskediges, siger, at de bliver syge på grund af arbejdspresset og utilfredsstillelsen ved ikke at kunne gøre deres arbejde ordentligt.
Forskernes kritik er et vidnesbyrd om, at det altså ikke kun er pædagogerne, der har et problem. Når børn og unges trivsel og udvikling undermineres, så truer det med at blive et samfundsproblem, som hverken statsminister Lars Løkke Rasmussen eller formand for Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin, længere kan ignorere.
De danske dagtilbud har brug for tidssvarende og rummelige faciliteter, så børn og voksne ikke bliver syge. Der skal være tid til et tæt og udviklende samvær mellem barn og voksen, der skal være tid til en tidlig indsats, der skal være tid til at tage sig af børn med særlige behov, og der skal være tid til at give alle børn de bedste udviklingsbetingelser.
Pædagogerne er klar til at løfte opgaven. Er regeringen og kommunerne klar til at skabe forudsætningerne?