Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 35
Etik for pædagoger
Af: Ivan Enoksen
24,5 millioner lærere og pædagoger verden over har fået et sæt professsionsetiske standarder at holde sig til i deres arbejde.
Med vedtagelsen af "Erklæring om etisk kodeks" (Declaration on professional ethics) på den nyligt afholdte 3. verdenskongres i Education International har lærer- og pædagogfagforeninger fra 155 lande forpligtet sig til at fremme god professionel adfærd blandt deres næsten 25 millioner medlemmer. Blandt dem er også BUPL.
Kodeksen angiver, hvordan læreren/pædagogen skal agere i forhold til selve professionen, i forhold til børnene/eleverne, i forhold til kollegerne, i forhold til ledelsen og i forhold til forældrene. Det angiver - i øvrigt på foranledning af den finske fagforening OAJ - også, hvad samfundet skal gøre for pædagogerne og lærerne, ligesom den præciserer, at gode rammer er en forudsætning for, at professionens udøvere kan løfte opgaven.
Forbundsformand Bente Sorgenfrey siger om betydningen af en etisk kodeks:
»For børn og unges liv i skoler og institutioner betyder det næsten alt, at lærere og pædagoger forholder sig etisk og dermed professionelt til egen og kollegernes praksis. Det at diskutere professionens primære værdier og forholde sig både etisk og politisk til de rammer, der lægges om området, er for mig at se bestemmende for kvaliteten i indsatsen. Nogen vil måske mene, at det ikke burde være nødvendigt med en etisk kodeks, men dem vil jeg foreslå at læse artiklen i Børn&Unge nr. 33 om læreres seksuelle misbrug af børn. Derefter bør man ikke længere være i tvivl om, at en etisk kodeks er af afgørende betydning for barnet og for den professionelle.
Børn&Unge har valgt at bringe EIs etiske kodeks i fuld ordlyd, oversat fra engelsk til dansk af statsautoriserede translatører hos firmaet ad Astra.

Læs også EI's erklæring om etisk kodeks