Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 22
BUPL mener: Det betaler sig at strejke
Resultatet er i kroner og ører ikke prangende, men vi fik udvidet rammen og repareret på nogle problemer i mæglingsforslaget. Oven i det vi fik med syvtommersøm markeret vores profession og ikke mindst professionens kampvilje.
Af: Allan Baumann - medlem af forretningsudvalget
Trods alle eksperters, politikeres og andre faglige lederes forudsigelser lykkedes det pædagogerne at bryde lønmuren på 12,8 procent. Resultatet viser, at det kan betale sig at strejke og kæmpe for sin sag, og det har rigtig mange pædagoger gjort. De strejkende har med deres kreative og fantasifulde aktiviteter og dialoger med befolkningen sat dagsordenen. Men også de ikke-strejkende pædagoger har gennem deres støtte til strejken og deres forklaringer af strejkens formål og indhold til forældre og andre bidraget til, at strejken i sidste ende gav resultat.
Resultatet er i kroner og ører ikke prangende, men vi fik udvidet rammen og repareret på nogle problemer i mæglingsforslaget. Oven i det vi fik med syvtommersøm markeret vores profession og ikke mindst professionens kampvilje. Og selv om det selvfølgelig er det konkrete resultat af strejken, vi skal forholde os til her og nu, så er det måske troen på, at det nytter at gøre noget og gøre det i fællesskab, som vil vise sig at være strejkens største gevinst.
Bevidstheden om og troen på, at det nytter, har afgørende betydning for de næste slag, vi skal slå for vores profession. Vi fik taget hul på ligelønsproblemerne, men der er lang vej endnu.
Endnu et slag venter forude i forhold til de kommende kommunale budgetter, som ikke ser lovende ud, så også her skal der sættes ind. Derudover skal vi intensivere vores anstrengelser i striden om det pædagogiske indhold. Det er en strid, der ikke mindst handler om at definere den pædagogiske viden samt retten til at beslutte, hvad der er den rigtige pædagogiske indsats i den konkrete situation. Alt dette er vigtige politiske kampe, som det er nødvendigt at deltage i - og helst vinde, hvis der også i fremtiden skal være dygtige og engagerede pædagoger nok.
Det er helt afgørende, at vi holder fast i det engagement, den energi, den fantasi og ikke mindst det sammenhold, som blev lagt for dagen under strejken. Det er jo disse forhold, der er BUPL-organisationens livsnerve. Vi skal vide at bruge denne nerve i de udfordringer og stridigheder, vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Derfor er det rigtig vigtigt at sikre en stor stemmeprocent i den kommende urafstemning. Vi gik ind konflikten med en stor stemmedeltagelse, og hvis vi skal bevare gejsten og styrken, må vi gå ud af strejken på sammen måde. Så stem - vi har vist, at det nytter.