Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 09
Pædagoger ryger ikke sammen med børn
Lov forbyder pædagoger at ryge på institutionens område.
BUPL mener, at det er en ligegyldig stramning.
Af: Vibeke Bye Jensen
’Hvorfor skal staten udelukke, at man lokalt kan finde en løsning, der tillader en tobakshungrende pædagog et stormfuldt, men diskret hjørne af parkeringspladsen at udøve sin last på?’
Sådan skriver redaktør på Politiken, Mette Højbjerg, i et debatindlæg.
Men det vil staten nu udelukke. Den nye stramning af rygeloven betyder, at pædagoger skal gå helt uden for institutionens område, hvis de vil ryge.
I BUPL er formand Henning Pedersen ikke kritisk over for stramningen.
»Det overordnede hensyn, der skal tages, er børns og unges sundhed, og det understøttes med rygeloven,« siger han til jp.dk.
Med sine 35 år på bagen som pædagog husker han, at det for mange år siden var naturligt at ryge på stuerne blandt børnene. Men det er et for længst overstået kapitel, og Henning Pedersen mener, at pædagogerne generelt har været hurtige til at adskille rygning og børn fuldstændigt.
»Jeg tror ikke, at mange pædagoger vil sige noget imod loven. Det er min klare opfattelse, at man langt de fleste steder har fjernet røgen fra arbejdspladsen,« siger han.

Dyrt at ryge. Den nye rygelov er forhandlet hjem af et smalt flertal bestående af regeringspartierne og Enhedslisten. Den indfører totalforbud mod rygning på skoler, gymnasier, institutioner og en lang række øvrige uddannelses- og opholdssteder for børn og unge.
Det er samtidig blevet dyrere, hvis man alligevel tages i at ryge de forkerte steder. 5000 kroner koster det. Gentager forseelsen sig, bliver bøden 10.000 kroner og 20.000 kroner tredje gang. Det bliver også dyrere for butikkerne at sælge tobak til unge under 18 år.
Sundhedsminister Astrid Krag (SF) anser totalforbuddet mod at ryge i blandt andet daginstitutioner for det vigtigste punkt i rygeloven.
»Vi kan se, at børn og unge ikke træffer beslutningen om at begynde at ryge i et tomrum og helt upåvirket. Som politikere har vi et ansvar for, at de rigtige rammer er til stede for, at børn og unge træffer de rigtige valg,« siger hun.

Spild af tid
P å BUPL’s Facebookside er medlemmerne enige med BUPL’s formand i, at pædagogerne allerede holder børn og røg skarpt adskilt. Sådan, skal det være. Men en del synes også, at politikerne skyder over målet med de nye restriktioner.
Susanne Schmidt skriver:
»Selv er jeg eks-ryger og mener, at børn skal beskyttes, men mener samtidig, at rygere skal have lov til at ryge. Så længe børnene ikke udsættes for direkte røg, er det fjollet og spild at tid at indføre dette system.«
Bente Lerche-Thomsen skriver:
»I min kommune har rygere været henvist til at dyrke deres last uden for matriklen i flere år, så hvad er nyt i det? Med hensyn til at være rollemodel for ungerne, så er spørgsmålet, om E-cig kan tillades. Om der bappes på det ene eller andet, ser for børnene ikke anderledes ud. Skærpede straffe virker en anelse ude af proportion, og hvordan skal de håndhæves og af hvem? Og skal overtrædelser meldes til politiet eller?«
Rikke S. Jensen skriver:
»Pædagoger har i årevis måttet forlade matriklen for at ryge, så der er sådan set ikke noget nyt i den lovgivning (i hvert fald for manges vedkommende), så jeg ved ikke helt, hvad de vil, andet end frem i skoene og pege fingre. P.S. Helt enig i, at børnene ikke skal udsættes for passiv rygning. Det synes jeg sådan set heller ikke, at kolleger, der er ikke-rygere, skal.«